Website helpt vaccinatiecentra bij opsporing van moeilijk te bereiken groepen

In elke Vlaamse eerstelijnszone werd voor de vaccinatiecentra een populatiemanager aangesteld. Deze populatiemanager staat in voor het behalen van de minimale vaccinatiegraad van 70% in de bevolking. Hij/zij gaat op zoek naar moeilijk te bereiken groepen om hen te stimuleren zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. In deze zoektocht kan de populatiemanager een beroep doen op de gegevens van de interprovinciale databank provincies.incijfers.be

Samen met de partners in de eerstelijnszone bekijken de recent aangestelde populatiemanagers hoe moeilijk bereikbare groepen gestimuleerd kunnen worden om zich te laten vaccineren. Dat kan bijvoorbeeld via sociaal-culturele verenigingen of brugfiguren.

Foto boven : Overzicht van de Vlaams-Brabantse eerstelijnzones

De populatiemanagers moeten hiervoor een goed zicht krijgen op de samenstelling van de bevolking in hun werkingsgebied op basis van gegevens, zoals leeftijdsstructuur, afkomst en gezinssamenstelling. De interprovinciale databank provincies.incijfers.be biedt deze gedetailleerde informatie aan.

Om de populatiemanagers daarbij extra te ondersteunen werden in de databank een aantal kant-en-klare tabellen aangemaakt. Een voorbeeld van zo'n tabel vind je via: https://provincies.incijfers.be/databank?report=vaccinatiecentra

De populatiemanagers werden via informatiesessies klaargestoomd om te werken met de databank. Ze krijgen ook op vraag en op maat verdere ondersteuning van de medewerkers van Data & Analyse.

"De info die we terug vinden via provincies.incijfers.be geven ons de mogelijkheid om op het niveau van statistische sector de evolutie van de vaccinatiegraad te plaatsen naast de kenmerken van de bevolking in deze sector. Zo kunnen we een beter inzicht verwerven van bepaalde doelgroepen, die om één of andere reden de weg naar het vaccinatiecentrum minder gemakkelijk vinden. Dankzij deze data wordt er, samen met de lokale besturen, gerichte informatie verspreid naar deze doelgroepen via flyers, aparte infobladen, social media of mededelingen via verenigingen en instellingen. We volgen uiteraard de resultaten van onze acties nauwlettend op", zegt Patrick De Rycker, populatiemanager van de eerstelijnszone Pajottenland.

"Dankzij de cijfers van provincies.incijfers.be kon ik snel een mooi overzicht maken van de populatie in mijn eerstelijnszone. Ik maakte van elke gemeente een profielschets aan de hand van de cijfers die ik hier kon terugvinden. Zo kon ik ook het vaccinatiecentrum snel inlichten over de te vaccineren populatie. De cijfers hebben mij geholpen om mijn populatie te leren kennen en helpen mij om mijn doelgroep strategieën uit te werken samen met de communicatiecellen en lokale besturen. De data zijn voor mij een dagelijkse bron om de vaccinatiecampagne op te volgen", vult Jolien Roekens, populatiemanager van eerstelijnszone Leuven-Noord, aan.

Bovendien zullen de cijfers uit de databank ook worden overgenomen in het vaccinatiedashboard dat voor de populatiemanagers wordt aangemaakt door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

"Onze steunpunten Data & Analyse hebben een lange traditie in het verzamelen van cijfers en ondersteunen van lokale besturen en andere organisaties bij het in kaart brengen van de kenmerken van de bevolking", zegt gedeputeerde Tom Dehaene. "We zijn blij dat ze hun verzamelde gegevens nu kunnen inzetten voor de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Hoe meer mensen gevaccineerd worden, hoe sneller we uit deze gezondheidscrisis geraken".


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?