"We zullen alle middelen aanwenden om sluiting Civiele aan te vechten"

Volgens Liedekerks burgemeester Luc Wynant (CD&V) zijn er reeds contacten gelegd met de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Hij reageert daarmee op de open brief van N-VA Liedekerke aan minister Jan Jambon met de vraag om de site van de civiele bescherming in Liedekerke een nieuw leven te geven als brandweerkazerne.

Vorige week bevestige Jan Jambon officieel het gerucht dat al weken in de lucht hing : de site van de civiele bescherming in Liedekerke zal sluiten. Het nieuws sloeg in als een bom. [Archief : Doek valt voor Civiele Bescherming Liedekerke]

In een open-brief gericht aan Jambon riep N-VA Liedekerke intussen op om de site om te vormen tot een brandweerkazerne. [Archief : N-VA Liedekerke vraagt civiele bescherming om te vormen tot brandweer]

Veiligheidscel

Volgens Luc Wynant, de burgemeester van Liedekerke, zijn er al contacten gelegd met de zone Vlaams-Brabant West. De integrale reactie van het gemeentebestuur van Liedekerke :

-----------------------

Burgemeester Luc Wynant heeft kennis genomen van de Open Brief die N-VA Liedekerke gericht heeft tot Minister Jan Jambon (N-VA), en dit naar aanleiding van het besluit van Minister Jan Jambon om de kazerne te Liedekerke zonder meer te sluiten.

Behoudens het feit dat de gemeente Liedekerke alle middelen zal aanwenden om de lichtzinnige beslissing tot sluiting zo breed mogelijk, in rechte en anderszins, aan te vechten, heeft Burgemeester Luc Wynant reeds een vergadering van de veiligheidscel van de gemeente Liedekerke bijeengeroepen. Deze vergadering heeft als agenda het bepalen van een formeel standpunt en het op preciese wijze in kaart brengen van de mogelijke gevolgen voor de inwoners van onze regio.

De gouverneurs van zowel de provincie Vlaams-Brabant als van de provincie Oost-Vlaanderen hebben reeds bevestigd dat zij een vertegenwoordiger namens hun provincie zullen afvaardigen op deze vergadering, en dit gelet op het feit dat de beslissing tot sluiting gemeente-en provinciegrensoverschrijdende gevolgen heeft.

Dirk Pieters

Verder bevestigt Burgemeester Luc Wynant dat er reeds eerste contacten zijn geweest met Burgemeester Dirk Pieters, tevens voorzitter van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West, om binnen de komende periode na te gaan welke mogelijkheden er zijn in het kader van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Burgemeester Luc Wynant : “De beslissing tot sluiting is niet een beslissing die ik zou genomen hebben. Naast het aanvechten van het besluit tot sluiting zijn wij verplicht ons grondig voor te bereiden opdat de veiligheid van onze inwoners volkomen gewaarborgd is. In die zin moeten wij noodgedwongen ook onderzoeken op welke wijze de site, de gebouwen, het personeel en het materieel van de Civiele Bescherming te Liedekerke eventueel kan ingekanteld worden in de brandweerzone. Het spreekt voor zich dat dit enkel kan mits hier een gepaste financiële tegemoetkoming tegenover staat voor de vandaag reeds ondergefinancierde Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Voor mij is dit een uiterst moeilijke beslissing in de hoop minstens een nieuwe start te krijgen voor geen gepaste civiele bescherming vanuit onze brandweerzone Vlaams-Brabant West. Nogmaals druk ik mijn dank, respect en waardering uit voor alle mensen van de Civiele Bescherming en de brandweer die onze gemeente en onze regio dag-in-dag-uit helpen beveiligen, en dit in moeilijke omstandigheden.”

-----------------------

Archief

Lees ook : Paul Severs solidair met Civiele Bescherming

Lees ook : Parlementslid trekt objectiviteit studie over kazernes Civiele Bescherming in twijfel

Lees ook : Civiele bescherming voert actie op Liedekerkse markt


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?