We rijden steeds meer met versleten banden.

BRUSSEL - De Commissie van Bandenfabrikanten van FEDERAUTO is bezorgd om de veiligheid van de weggebruikers en heeft voor de tweede maal een studie gemaakt van de toestand van de banden van het Belgische wagenpark.

Deze studie werd in maart 2011 uitgevoerd op een representatieve steekproef van 1.000 voertuigen afkomstig uit alle regio’s van het land. In eerste instantie werd gezocht naar zichtbare onregelmatigheden (beschadigingen, afmetingen/profielen enz.) en vervolgens werd de diepte van de groeven gemeten. Aangezien de bestuurders van de voertuigen doorgaans niet aanwezig waren bij de controle, kon de bandendruk niet worden gecontroleerd, maar deze blijft evenwel een belangrijke factor in termen van veiligheid.  

De belangrijkste resultaten van de studie: 

  • 7,5 % van de bestuurders rijdt minstens met één ‘zomerband’ die zodanig versleten is dat er sprake is van een overtreding van het verkeersreglement. De bestuurder kan hiervoor een boete krijgen of zijn wagen kan bij de technische controle worden afgekeurd.
  • 18 % van de banden die in maart 2011 werden opgezet, zijn winterbanden. Deze worden best zo snel mogelijk vervangen door een passend exemplaar.
  • Bij 39 % van de voertuigen uitgerust met zomerbanden werd minstens één band met een onregelmatigheid vastgesteld, dit is een verhoging van 8 % in vergelijking met 2009. Bij veralgemening kunnen we stellen dat dit percentage overeenkomt met 1,8 miljoen auto’s van het totale Belgische wagenpark.
  • Voor 30 % van de wagens is een professionele controle van de banden nodig. Dit is een toename van 14 % in vergelijking met 2009.
  • 11 % of 600.000: dit is het aantal voertuigen dat rijdt met minstens één band die de veiligheid van de bestuurder en de andere weggebruikers in gevaar brengt.
 Terwijl de banden toch cruciaal zijn voor de veiligheid, wordt er steeds nonchalanter omgesprongen met hun slijtage. Vandaag rijdt 1 op 4 bestuurders met versleten banden tegenover 1 op 5 in 2009. De autobestuurders vergeten nog te vaak om de toestand van hun banden te laten nakijken. Daarom raden wij aan om de banden regelmatig visueel te controleren. De bandendruk (in koude toestand) moet ook minstens éénmaal per maand worden gemeten. Bij twijfel moeten de automobilisten zich wenden tot een vakman die hen dan duidelijk advies kan geven.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?