Waterwegen en Zeekanaal vraagt vergunning aan voor bouw Zuidbrug Halle

Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV heeft op 12 januari 2017 de aanvraag ingediend voor de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de nieuwe Zuidbrug in Halle. Het openbaar onderzoek over deze vergunningsaanvraag loopt van 27 februari tot 28 maart 2017.

Het vergunningsdossier en de plannen kunnen ingekeken worden op de dienst ruimtelijke ordening van de stad Halle tijdens de openingsuren van de balie of op afspraak in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal, Oostdijk 110 in Willebroek.

Het kanaal naar Charleroi heeft al een hele geschiedenis achter de rug. De waterweg ontstond rond 1830 als verbinding tussen Brussel en de steenkoolbekkens in Wallonië. Hoewel er sindsdien herhaaldelijk aanpassingswerken werden uitgevoerd, voldoet het kanaal vandaag niet meer aan de behoeften van de huidige binnenvaartsector en is het aan een grondige opwaardering toe. Het doel daarbij is niet alleen om sluizen en bruggen aan te passen om het kanaal beter toegankelijk te maken voor schepen. Waterwegen en Zeekanaal NV wil ook de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal verbeteren, zodat het er voor iedereen nog aangenamer toeven en ondernemen wordt.

Op 5 juni 2014 ondertekenden Waterwegen en Zeekanaal NV het protocol over de algemene principes van de opwaardering van het kanaal op het grondgebied van de stad Halle. Dit protocol voorziet onder meer dat:

  • de huidige Bospoortbrug vervangen wordt door een nieuwe beweegbare brug en voorbehouden wordt voor fiets‐ en voetgangers en openbaar vervoer;
  • het gemotoriseerd verkeer afgeleid wordt naar een nieuwe vaste Zuidbrug en Nederhembrug;
  • een voetgangersbrug over het kanaal aangelegd wordt in het verlengde van de voetgangersbrug over de sporen ter hoogte van de Sint‐Annastraat.

De lopende aanvraag betreft de aanleg van de Zuidbrug. Deze Zuidbrug vormt een nieuwe vaste verbinding tussen het centrum van Halle en de Sint‐Rochuswijk en omvat de volgende onderdelen:

 de aanleg van een tijdelijk jaagpad langs de sporen als minder‐hinder maatregel;

 de aanleg van nieuwe kanaaloevers en jaagpaden;

 de bouw van een brug over de spoorlijnen L94 en L96;

 de aanleg van nieuwe wegenis tussen het kanaal en de spoorweg;

 de bouw van een boogbrug over het kanaal;

 de aanleg van nieuwe wegenis met aansluitingen op de René Deboecklaan, de Suikerkaai en de

Vogelpers;

 volwaardige voorzieningen voor voetgangers en fietsers.

Daarnaast voorziet de stad Halle om de bestaande brug over de Zenne in de René Deboecklaan te vervangen door een nieuwe brug. Deze Zennebrug maakt echter geen voorwerp uit van het nu aangekondigde openbaar onderzoek. Het tracé en het ontwerp van de Zuidbrug zijn afgestemd op dat van de Zennebrug.

Over deze vergunningsaanvraag loopt een openbaar onderzoek van 27 februari tot 28 maart 2017. Het vergunningsdossier en de plannen kunnen ingekeken worden op de dienst ruimtelijke ordening van de stadHalle tijdens de openingsuren van de balie of op afspraak in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal, Oostdijk 110 in Willebroek.

Infoavond

Op 14 maart 2017 om 20.00 in de raadzaal van het stadhuis te Halle (Oudstrijdersplein 18), geeft Waterwegen en Zeekanaal NV meer toelichting over de vergunningsaanvraag. Aansluitend zal de stad Halle haar project en stand van zaken van de vervanging van de brug over Zenne voorstellen.

Bijkomende informatie over het globale opwaarderingsproject van het kanaal naar Charleroi en over de deelprojecten is terug te vinden op de website www.kanaalnaarcharleroi.be. Op deze website kan in de toekomst tevens de voortgang van het project gevolg worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?