Waterwegen en Zeekanaal en provincie gaan jaagpaden samen beheren

VLAAMS-BRABANT - Waterwegen en Zeekanaal NV en het provinciebestuur van Vlaams-Brabant gaan nauwer samenwerken rond het gedeeld gebruik van de jaagpaden langs kanalen en rivieren. Daarover is vandaag een overeenkomst ondertekend.

Jaagpaden ontstonden als wegen voor het 'jagen' oftewel het voortslepen van schepen door mensen of paarden. Tegenwoordig hebben ze in de eerste plaats de status van dienstweg, bestemd voor de exploitatie en het onderhoud van de waterwegen.  Tegelijkertijd kregen de jaagpaden op veel plaatsen ook een semi-openbaar karakter, meer bepaald als verbindingsweg of als wandel- en fietspad.  Vooral deze laatste functie maakte de laatste jaren meer en meer opgang. En dit niet alleen vanuit recreatief oogpunt: de groeiende verkeersstromen op onze wegen en de mobiliteitsproblemen die ermee gepaard gaan, doen de vraag stijgen naar alternatieven.  Jaagpaden krijgen zo steeds vaker een functie als fietssnelweg: een snelle, veilige en autoluwe verbinding van punt a naar punt b, ideaal als pendelroute. 

Vlaams regeerakkoord

Dat deze evolutie aan maatschappelijke relevantie wint, blijkt uit het feit dat de nieuwe Vlaamse Regering er in haar regeerakkoord specifieke aandacht aan besteedt en expliciet voorziet om de jaagpaden maximaal in te schakelen in fietsnetwerken.  Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de uitbouw van het fiets-GEN tussen Vlaanderen en Brussel, in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Vlaams-Brabant.

Fiets-GEN

Om het beleid terzake mee in goede banen te leiden hebben het provinciebestuur van Vlaams-Brabant en Waterwegen en Zeekanaal NV een overeenkomst afgesloten, met een aantal princiepsafspraken rond het gedeeld gebruik - waar mogelijk - van de jaagpaden in Vlaams-Brabant, en dit op het vlak van onder meer toegankelijkheid, veiligheid, aanleg en onderhoud, verlichting en exploitatie.  Tenslotte schept deze overeenkomst een kader voor een gestructureerde samenwerking rond de uitbouw van het reeds vermelde fiets-GEN tussen Vlaanderen en Brussel, een gebied waarin zowel het kanaal naar Charleroi, het zeekanaal Brussel-Schelde als de Zenne gelegen zijn.  De concrete uitwerking van de overeenkomst zal gebeuren in nog op te richten werkgroepen.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?