wandeling in Lennik: Groen gidst u al wandelend doorheen zijn programma

GROEN Pajottenland wil een nieuwe wind door Lennik laten waaien. “Wij streven naar meer transparantie, inspraak en draagvlakvorming. Bij ons zit de burger mee aan de tekentafel. Een betere bescherming van de open ruimte en de uitbouw van een duurzame visie op de verdere ontwikkeling van de bebouwde oppervlakte met aandacht voor buurtnatuur, daar gaan wij voor. Wij maken werk van meer verkeersveiligheid om de zwakke weggebruiker verder te beschermen. Fietsstraten en de inrichting van een heuse fietszone in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik zijn strijdpunten. Ook willen wij een nieuwe impuls geven het sportbeleid van de gemeente”, zegt lijsttrekker Hendrik Schoukens.

Om het programma nog meer tastbaar te maken organiseert Groen een heuse #hetkananders-wandeling op zondagmiddag 30 september.

“Iedereen is welkom op deze laagdrempelige wandeling, waarin we tien cruciale punten van ons programma graag verder concretiseren. Wij gaan graag in debat met iedereen die ideeën heeft voor een groener en duurzamer Lennik. We spreken af om 13u op de Markt van Lennik aan het Paard. We eindigen uiterlijk om 16u terug op de Markt.”, zegt Schoukens.

Programma: “De wandeling zal een zestal kilometer lang zijn en voert de wandelaars doorheen het centrum van Sint-Kwintens-Lennik, waarna we langs de Trambedding naar het centrum van Sint-Martens-Lennik afzakken. Via een ommetje langs de Postberg begeven we ons langs landelijke wegjes terug richting Sint-Kwintens-Lennik, alwaar we langs de Veld- en Krommestraat terug op de Markt belanden.”

10 Haltes:

De volgende haltes zullen worden aangedaan:

  • Markt Lennik: vergroening & meerdere bouwlagen → ideeënmarkt en visiedocument
  • Vetkot: technische dienst → permanente gemeenschaps- en cultuurlokalen
  • Trambedding: moerasgebied in privé-handen → beheerde buurtnatuur
  • Dorp Sint-Martens-Lennik: wildparkeren → herinrichting kern en deelwagens
  • Postberg: ophoging weide en dichtsmijten bron → herstel van bronzone en groenkant
  • Vijverseleweg: zwerfvuil en snel rijden → sociale controle via buurtwerking & fietsstraat
  • Sporthal: oude infrastructuur & onbenutte ruimte → hernieuwde sportzaal & parkzone
  • Algoetstraat: fietssuggestiestroken & zone 30 → fietszone met voorrang voor fietsers
  • Veldstraat: woonuitbreidingsgebied → gemeentepark met volkstuintjes en natuur
  • Krommestraat: projectontwikkeling → duurzame inrichting als fietsstraat


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?