Waarom is het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Halle zwart ?

De installatie ‘Mythen Doorprikken’ in Averechts gedurende de November Wereldmaand vertrekt vanuit de fascinerende vraag waarom het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Halle zwart is.  De bezoekers maken kennis met een caleidoscopische portrettenwand waarmee ze een stoutmoedige expeditie langs onbekende paden beleven of een landschap ontdekken waarin ze doelbewust verloren lopen.   De wand bulkt van de vele links en verwijzingen, rode draden en grondthema’s, verhaallijnen in zwart-wit en in kleur, knipogen en voetnoten.

Het ontrafelen van de band kolonisatie-Halle wordt op een opvallende en visuele manier gepresenteerd onder het motto: ‘de waarheid komt tot stand en tot groei in de strijd met de leugen’, het doorprikken van mythen en het graven in de geschiedenis.  Het lopende Brown Paper-project Follow The Money wordt aangevuld met objecten die de rijkdom aan grondstoffen van Congo illustreren. Misschien komt je les chemie daarbij ook nog van pas. Verbaas je over waar de bodemschatten van Congo in Halle zijn terug te vinden.

‘Tien keer meer geschiedenis’

In de installatie is er ook aandacht voor ‘Tien keer meer geschiedenis’, het project van The Black Archives waarin ze een nieuwe visie op de wereldgeschiedenis presenteren waarbij het louter Europees perspectief wordt losgelaten. Welke geschiedenis hoort in elk schoolboek thuis?

De installatie ‘Mythen Doorprikken’ past in de zoektocht naar de patronen en clichés uit het koloniaal verleden die doorleven in onze huidige samenleving.  Het debat over onze erfenis van de kolonisatie gaat niet enkel over een verborgen en verzwegen verleden, maar draait ook om het actuele streven naar een samenleving zonder racisme.

Waarom is het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Halle zwart?

Met deze installatie wordt duidelijk dat Halle doorheen de tijd een stad is waarvan de geschiedenis verweven is met internationale processen en globale historische ontwikkelingen.  En je ontdekt tijdens de installatie dat dit perspectief nodig is voor het formuleren van een afdoend antwoord op de vraag: ‘Waarom is het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Halle zwart?’. De installatie 'Mythen Doorprikken' is een initiatief in het kader van de November Wereldmaand in Halle

‘Dekoloniseren, waarom ?’

In het midden van de maand is er op vrijdag 15 november in het Wereldcafé de lezing ‘Dekoloniseren, waarom ?’ - over koloniseren en dekoloniseren - met auteur en politicoloog Nadia Nsayi.

Toegang installatie en lezing is gratis.

  • Mythen Doorprikken : installatie van 1 tot 30 november 2019, Averechts, Cardijnstraat 3, 1500 Halle
  • Dekoloniseren, waarom ? :  lezing 15 november 2019, WereldCafé (Oude Post), Cardijnstraat 9, 1500 Halle.

Informatie : www.dekoloniseerhalle.be

Contact : dekoloniseerhalle@gmail.com  

Ingezonden foto


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?