Vzw Zenne en Zoniën heeft bedenkingen bij bouwproject tussen Bergensesteenweg en Edingensesteenweg

Streekvereniging Zenne en Zoniën heeft een aantal bezwaren ingediend bij de stad Halle. De vzw die streeft voor het behoud van het groen in de Zennevallei maakt zich namelijk zorgen over een bouwproject van ontwikkelaar Databuild. Die laatsten hebben bij de stad een aanvraag ingediend om een gebied tussen de Bergensesteenweg en de Edingensesteenweg te verkavelen.

Het openbaar onderzoek in verband met dit project loopt vandaag op haar einde en daarom maakt Streekvereniging Zenne en Zoniën in een officiële mededeling hun bedenkingen bij de aanvraag van de projectontwikkelaar bekend. Volgens de mededeling van de vzw zou “het plan de bouw van 102 woongelegenheden voorzien in een ingesloten binnengebied van ongeveer drie hectaren. De zone is niet bestemd voor doorgaand verkeer en de te verwachten toename van bevolking en gemotoriseerd verkeer zal de mobiliteitsproblemen die de stad Halle al kent, doen toenemen.”

Daarom raadt de vzw aan om het aantal wooneenheden in het plan van Databuild met 20% te verminderen. Verder is streekvereniging Zenne en Zoniën bezorgd over het behoud van het groen aangezien zij geloven dat er bij de uitvoering van de bouwplannen drie percelen bosgebied zouden verloren gaan. De vzw raadt de stad daarom aan om te eisen dat “minimaal een gedeelte (het meest waardevolle bijvoorbeeld) bewaard blijft en dat de compensatie van het overige gedeelte op het grondgebied van de stad wordt gerealiseerd”, klinkt het in de mededeling van Zenne en Zoniën.

Fietsverbindingen

Volgens Zenne en Zoniën zal de fietsverbinding tussen het station van Halle en de industrieterreinen Dassenveld door het plan van Databuild “niet in de voorgestelde vorm worden gerealiseerd”. De vzw denkt dat het plan voor de verkaveling van het gebied tussen de Bergensesteenweg en de Edingensesteenweg de bouw van drie grote handelspanden voorziet. Daarom eist Zenne en Zoniën dat deze ruimtes “in één kleiner gebouw worden geconcentreerd en dat de aldus ingewonnen ruimte wordt voorbehouden voor groenvoorziening.”

Tot slot zou de vereniging Zenne en Zoniën graag de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening een gemotiveerd advies zien uitbrengen over de aanvraag tot verkaveling van Databuild. De vzw die het groen in de Zennevallei wil behouden, vermeldt in hun officiële mededeling dat de gemeenteraad tijdens de vorige zitting al “de wegenaanleg voor de verkaveling goedkeurde zonder het lopende Openbaar Onderzoek af te wachten.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?