VUB zet pi-dag in de kijker met Wiskunnend Wiske Wedstrijd

Op donderdag 14 maart, pi-dag voor de wiskundigen, is het weer zover. Dan kruisen op de VUB scholieren uit het vijfde en zesde jaar secundair uit alle hoeken van Vlaanderen, waaronder de regio Pajottenland-Zennevallei, de degens in de finale van de Wiskunnend Wiske Wedstrijd.

Wiskunnend Wiske is het geesteskind van de wereldberoemde natuur- en wiskundige Ingrid Daubechies. Met de wedstrijd wil ze jongeren laten kennismaken met het plezier dat in wiskunde schuilt. Meer informatie via www.wiskunnendwiske.be.

Dat wiskunde veel charmes heeft, moet je de teams die deelnemen aan de finale van Wiskunnend Wiske niet meer te vertellen. Met namen als De Warrige Wiskundigen, de Knappe Knobbels, De Alwetende AlgeBro’s en de 8terlijke 8uurs kunnen ze hun liefde voor het vak nauwelijks verhullen. Nu al is zeker dat ze tijdens de finale van Wiskunnend Wiske met veel zin hun tanden in opdrachten met namen als de Pientere Puzzel, de Geniale Getallen, de Drommelse Driehoek en de Dekselse Domino zullen zetten. De teams die ze het snelst kunnen oplossen, gaan naar huis met leuke prijzen.

Finalisten uit de regio :

  • Heilig Hart en College Halle - 5 LWi8 & WWi8
  • Heilig Hart en College Halle - 6 Latijn-Wiskunde8u
  • Koninklijk Atheneum Halle - 5 wetenschappen wiskunde
  • Sint-Jozefsinstituut Ternat - 6 latijn-wis8 + wet-wis8
  • VKO BB Opwijk - 6 wewi-Lawi

Gehuldigd in Parijs

Wat de deelnemende teams dit jaar wel zullen missen, is de aanwezigheid van de bedenker van Wiskunnend Wiske. Ingrid Daubechies is op de dag van de finale van de wedstrijd in Parijs, waar ze een prestigieuze Oréal-UNESCO International Award for Women in Science in ontvangst neemt voor haar uitzonderlijke bijdrage op het gebied van wiskunde.

Naar een ‘Platform Wiskunde Vlaanderen’?

Dat wiskunde een cruciale rol speelt in de verwezenlijkingen van onze hoogtechnologische maatschappij, staat buiten kijf. Jammer genoeg blijft die enorme impact maar al te vaak verborgen.
Om daar verandering in te brengen, wordt de week waarin "π-dag" valt dit jaar aan de VUB ook aangegrepen om publieke belangstelling op te wekken voor de oproep om een Platform Wiskunde Vlaanderen te lanceren. Een mission statement daartoe is ondertekend door alle rectoren van de Vlaamse universiteiten, de voorzitters van de onderwijskoepels, de Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars (VVWL), de Belgian Mathematical Society (BMS) en een aantal prominente bedrijfsleiders en mediafiguren.

Achter de oproep tot een Platform Wiskunde Vlaanderen staan wiskundigen van verschillende universiteiten, waaronder Ann Dooms van de Vrije Universiteit Brussel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?