Vormingsorganisatie Viac sluit goed jaar af

De vormingsorganisatie Viac is tevreden over het werkingsjaar 2019. “Bij Viac ontwikkelen en verzorgen we beroepsondersteunende opleiding en bijscholing. Zo willen we bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de dienstverlening op de werkvloer”, zegt Saskia Janssens, educatief stafmedewerker.

Deze onafhankelijke vormingsorganisatie, met secretariaat in Halle en hoofdzetel Lennik, is vooral thuis in de sector van de thuiszorg en zorginstellingen en kinderopvang zoals voor verzorgenden, zorgkundigen, poetshulpen - al dan niet via dienstencheques, opvoeders, en andere medewerkers in de zorgsector en allerlei vormen van kinderopvang.

 VIAC werkt zowel samen met OCMW's en (inter)gemeentelijke diensten, als met kleine en grote privé-organisaties en stuurt gespecialiseerde freelance lesgevers uit naar alle Vlaamse provincies en Brussel. In het afgelopen jaar werden opnieuw ruim 1500 vormingsuren gerealiseerd voor heel diverse groepen. Een mooie prestatie in een sector waar men dient te concurreren met grote instellingen die over subsidies beschikken.

 Viac, met 30 jaar ervaring, is niet de grootste speler, maar houdt stand door het inzetten op kwaliteit, flexibele service en vernieuwing. VIAC vzw is erkend door het Opleidingsfonds voor Dienstencheque-bedrijven.

 Viac richt zich vooral naar diensten en groepen en niet zozeer op cursussen met individuele inschrijving. Wel is er sinds elf jaar een vast open aanbod van basiscursussen 'Levensreddend handelen bij kinderen' dat zich richt op personeel kinderopvang en scholen, maar ook ouders, erkend door Kind & Gezin.

 Voor meer informatie kan men terecht op www.viac.be

 Ingezonden foto: een recente vorming in december 2019 verzorgd door Viac


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?