Voorzorgsmaatregelen tegen PFAS-vervuiling rond brandweerkazerne van Geraardsbergen

Lokaal Bestuur Geraardsbergen vraagt de omwonenden in een straal van honderd meter rondom de brandweerkazerne om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen om eventuele blootstelling aan PFAS te beperken.

 Op het terrein van de brandweerkazerne van Geraardsbergen (Zakkaai 33) werd in het verleden sporadisch geoefend met PFAS-houdend blusschuim. PFAS zijn chemische stoffen die vooral via voeding en grondwater opgenomen worden en die bij langdurige blootstelling mogelijk schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid.

 

Bewonersbrief

Alle bewoners die in een straal tot honderd meter rond de brandweerkazerne wonen, ontvingen op donderdag 14 april 2022 een brief van het lokaal bestuur. In deze brief wordt aan de bewoners gevraagd om, in afwachting van verder onderzoek, de voorzorgsmaatregelen van Agentschap Zorg en Gezondheid op te volgen. Deze maatregelen houden onder andere in: het niet eten van zelfgeteelde groenten of fruit, evenmin het consumeren van eieren van eigen kippen, geen eigen compost als meststof in de tuin gebruiken en ook geen grondwater gebruiken en zeker niet te drinken. Er wordt aangeraden om regelmatig de handen te wassen.

 

Onderzoek

Tot op heden werd nog geen onderzoek opgestart door de OVAM op deze locatie. Aangezien de oefeningen plaatsvonden op verharde ondergrond is de kans eerder klein dat er verhoogde PFAS-waarden worden aangetroffen in bodem of grondwater. Toch vraagt Lokaal Bestuur Geraardsbergen om uit voorzorg de adviezen van Agentschap Zorg en Gezondheid op te volgen.

 

“Wij staan in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het spreekt voor zich dat wij de bewoners zo snel mogelijk op de hoogte zullen brengen in geval van nieuwe ontwikkelingen en/of resultaten aangaande de brandweerkazerne van Geraardsbergen” zegt schepen van Milieu Stephan De Prez.

 

Meer informatie

Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS/PFOS vindt u op de centrale website www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling. Algemene vragen kunnen gesteld worden via e-mail naar pfas@vlaanderen.be. Voor lokale informatie kan u terecht bij de dienst Milieu van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen via milieu@geraardsbergen.be of 054 43 44 40.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

Team Communicatie

Lokaal Bestuur Geraardsbergen

Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?