Voorstudie ambitieus RUP bebouwde ruimte gaat van start. Teken jij mee aan de toekomst van Ternat?

Het lokaal bestuur Ternat wil een duidelijke toekomst ontwikkelen voor alle woongebieden op het grondgebied. Daarom wordt de eerste stap gezet in de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bebouwde ruimte. Inwoners worden opgeroepen om hun toekomstvisie te delen in een klankbordgroep.

Zoals in heel Vlaanderen staat ook de ruimte in Ternat onder sterke druk. Daarom is hetbelangrijk om elke vierkante meter in Ternat een doordachte en kwalitatieve invulling te geven. Het lokaal bestuur Ternat wil een duidelijke toekomstvisie ontwikkelen voor alle woongebieden op het grondgebied.

Schepen van omgeving Gunter Desmet: “Het aantal inwoners in onze regio neemt jaar na jaar toe, doordat we langer leven en door onze gunstige ligging vlakbij de hoofdstad. Het aantal gezinnen stijgt nog sneller, omdat de gezinnen kleiner worden. Meer gezinnen betekent ook meer woningen. Tot nog toe werd er in onze gemeente hierop niet bewust gestuurd. Graag willen we nu onderzoeken én bepalen waar deze aangroei in Ternat het beste opgevangen wordt.Veel inwoners zijn bekommerd om de appartementsbouw in onze dorpscentra, om de toenemende lintbebouwing of om nieuwe verkavelingen. Nu hebben we als gemeente slechts beperkte middelen om hierin bij te sturen. We willen via de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het hele grondgebied van de gemeente hiervoor een duidelijk kader opmaken. Zo moet er een antwoord worden gezocht op de vraag waar meergezinswoningen al dan niet mogelijk zijn, wat de randvoorwaarden zijn voor de ontwikkeling van die meergezinswoningen, waar verdichting kan en welke zones beter minder dicht bebouwd worden.”

Om de gemeente in dit traject te ondersteunen is het studiebureau D+A Consult aangesteld. Momenteel wordt een allereerste stap gezet in dit traject met de opmaak van een voorstudie. Hiervoor doet het bestuur een beroep op de inwoners. Zij kennen de omgeving tenslotte het beste.

"We willen een klankbordgroep starten waarin een 15-tal inwoners als een soort burgerkabinet mee inspraak kunnen geven. Er komen ook nog twee participatiemomenten waarbij iedereen aan bod kan komen. En natuurlijk worden ook de adviesraden zoals de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) betrokken.

Op woensdag 23 september om 18u30 wordt in CC De Ploter een infoavond georganiseerd waarbij het project wordt toegelicht. Geïnteresseerden kunnen zich nadien kandidaat stellen voor deelname aan de klankbordgroep die mee vorm zal geven aan de voorstudie.Inschrijvenvoor dit infomoment is verplicht.Er worden maximum 100 deelnemers toegelaten. Een mondmasker dragen is verplicht gedurende de hele avond."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?