Voorstel : laat nieuwe personeelsleden zich voorstellen op de gemeenteraad

Erik O van oppositiepartij N-VA Lennik Kwadraat lanceerde op de gemeenteraad het voorstel dat nieuwe personeelsleden van de gemeente Lennik zich zouden moeten voorstellen aan de gemeenteraadsleden.

Volgens Erik O kennen de lokale politici de nieuwe gemeentelijke ambtenaren niet of niet goed meer. Als reden wijst hij niet alleen naar de coronacrisis maar ook de digitalisering waardoor hij en zijn collega-politici veel minder dan vroeger binnenspringen in het gemeentehuis om een dossier op te vragen.

Volgens O is het belangrijk dat beide partijen elkaar toch eens zien. "Voor de ambtenaren is het goed als ze het politieke landschap wat kennen, voor ons is het goed dat we inwoners met vragen onmiddellijk naar de juiste persoon kunnen doorsturen", zegt hij.

Daarom lanceerde Erik O het voorstel dat nieuwe nieuwe personeelsleden van de gemeente Lennik zou zouden moeten voorstellen op de gemeenteraad. In eerste instantie nog digitaal en indien mogelijk later ook fysiek.

De meerderheid was het voorstel genegen maar was wel niet bereid het toegevoegde agendapunt goed te keuren. De vraag zal worden onderzocht. Burgemeester Irina De Knop van Open Vld verwees in haar repliek onder meer ook naar het vaste nieuwjaarsfeest waar de nieuwe personeelsleden en de gepensioneerden in de schijnwerpers komen te staan. Hiervoor zal een alternatief worden voorzien.

(Foto : Beeld van de gemeenteraad met Erik O links beneden)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?