Voormalige basisschool Den Top verkocht

In 2017 besliste de gemeente om de voormalige gemeentelijke basisschool Den Top in de Topstraat te verkopen. Niet alleen het hoogste bod speelt een rol bij deze verkoop, maar ook het project dat er komt.

 De zoektocht naar een koper is inmiddels afgerond. V3 Invest zal de voormalige school omvormen tot een modern woonproject met 14 woongelegenheden. Belangrijk voor het gemeentebestuur bij de beoordeling van hun bod was dat zij haast het volledige gebouw, dat op de inventaris bouwkundig erfgoed staat, zullen behouden. Zo blijft het uitzicht voor de buurt behouden.

 De gemeenteraad keurde de verkoop van ‘Den Top’, goed.  S.PA merkt op dat er slechts één geldig bod is ontvangen, voor een bedrag van 660.000 euro -wat ruim onder de schattingsprijs ligt. SP.A wilde de verkoop stopzetten, en onderhandelingen opstarten met Vlabinvest om er betaalbare huur- en koopwoningen voor alleenstaanden en gezinnen uit de streek te realiseren.

“Er is in Sint-Pieters-Leeuw een grote vraag naar betaalbare woningen”, vertelt David Van Vooren, politiek secretaris van SP.A. “Het gemeentebestuur wil het oude schoolgebouw verkopen aan een projectontwikkelaar. De prijzen op de private markt zijn voor veel jonge gezinnen echter onbetaalbaar. Bovendien realiseren promotoren vooral koopwoningen, terwijl uit de recente woonstudie blijkt dat onze gemeente vooral kampt met een tekort aan betaalbare huurwoningen.”

Vlabinvest

Daarom formuleert SP.A een alternatief voorstel. “Wij willen de site aan een voordelig tarief of via een erfpachtformule ter beschikking te stellen van een sociale huisvestingsmaatschappij om er Vlabinvest-woningen te bouwen. Volgens dit systeem worden betaalbare woningen verkocht of verhuurd aan mensen met een gemiddeld inkomen en een band met de streek. Onder meer de voormalige Artic site in Lot werd op deze manier gerealiseerd.”

“Tijdens de verkiezingscampagne hadden N-VA en CD&V de mond vol over de nood aan betaalbaar wonen in onze gemeente. Welnu, ons voorstel komt hier volledig aan tegemoet. Bij een verkoop of verhuring via Vlabinvest zijn er garanties op het vlak van betaalbaarheid en wordt er voorrang gegeven aan kandidaten met een band met onze streek”, besluit Van Vooren.

Foto: sintpietersleeuw.eu


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?