Voorlopige terug- en vooruitblik op werken aan station van Liedekerke

LIEDEKERKE - De ingrijpende werken aan de Liedekerkse stationsomgeving zijn nu al enkele maanden ver. Infrabel laat weten hoe ver het staat met de heraanleg van de rotonde, de bouw van de ecobrug en wat er de komende weken te gebeuren staat.

Tot april 2014 zal de aannemer verder werken aan de rotonde van de Affligemsestraat (N207) en de Stationsstraat(N208), in januari zullen de nutsmaatschappijen werken uitvoeren aan de even zijde van de Affligemsestraat en vanaf februari zal het verkeer in de Affligemstraat aan deze zijde worden georganiseerd. Ondertussen blijft de verkeerssituatie ongewijzigd: het verkeer in de rijrichting van het centrum van Liedekerke wordt omgeleid via het industrieterrein en het verkeer dat naar de E40 rijdt, zal nog steeds via de Affligemsestraat kunnen rijden. De aansluiting van de rotonde met de Driesstraat blijft nog in de beide rijrichtingen afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. De eerstvolgende verandering in de verkeerssituatie in januari zal miniem zijn: het verkeer op de rotonde zal vanaf dan anders afgewikkeld worden op de rotonde, maar dezelfde omleidingen zullen in voege blijven. In de loop van de maand februari zullen we u hoe dan ook een volgende nieuwsbrief bezorgen.

Herinrichting rotonde
Sinds 3 oktober is de tijdelijke rijweg voor het verkeer ter hoogte van de rotonde in gebruik. De werken aan de nieuwe rotonde zijn ondertussen volop in uitvoering. De rioleringswerken, funderingswerken en betonneringswerken zijn afgerond. In een volgende fase worden de armen die op de rotonde aansluiten afgewerkt. Dat zal waarschijnlijk gebeuren in de loop van de maand december, als het niet te koud of te nat wordt


Ecobrug
De palen waarop de ecobrug over de vallei van de Bogijnengracht geplaatst wordt staan klaar. Ook de zolen en de landhoofden van de brug zijn afgewerkt. De aannemer plaatst nu de bekisting voor het brugdek waarover het verkeer zal rijden. Als de weersomstandigheden het toelaten zal net voor het kerstverlof beton gestort worden op het brugdek.

Afbraak oud stationsgebouw
De afbraak van het oude stationsgebouw is voorzien vanaf januari 2014. In december zullen reeds voorbereidende kabelwerken worden uitgevoerd.

Nutsmaatschappijen
In het kader van de herinrichting van de stationsomgeving wordt de waterleiding in de Affligemsestraat tussen het oude stationsgebouw en de Stationsstraat vernieuwd.
De waterleiding in het natuurgebied de Vallier zal onder het natuurgebied worden aangelegd door middel van een gestuurde boring. De boorinstallatie wordt opgesteld aan café Ex Aequo; de uitvoering van de boring is voorzien in de loop van de maand december.

Handelaars
De handelaars blijven tijdens de werken van de nutsmaatschappijen steeds bereikbaar via de reeds bestaande omleiding (Nijverheidszone Begijnenmeers).

De herinrichting van de stationsomgeving is een samenwerking tussen de NMBS Holding, Infrabel, TMVW, Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Liedekerke.

(Foto boven : werken aan de rotonde / Foto onder : werken aan de ecobrug)

Archief

Lees ook : Gaslek ter hoogte van werken Liedekerkse stationsomgeving (Audio/Video)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?