Voorlopig circulatieplan Sint-Godelieve-scholen loopt goed

LENNIK – De leiding van de Sint-Godelieve-scholen heeft een heel jaar hard gewerkt aan de voorbereiding van een veilig verkeersplan dat maandag in werking trad bij de aanvang van de bouwwerken. De ouders kregen nu ook een vragenlijst waarmee ze opmerkingen en voorstellen kunnen formuleren.

“We zijn hier een heel jaar mee bezig geweest en we hebben van uit de school voorstellen aangereikt om het verkeer vlot en veilig te laten verlopen”, zegt directrice Lieve De Smet. De directie stelde vast dat de leerkrachten massaal met de fiets kwamen of gebruik maakten van de pendelparkings. De directie beseft wel dat het goede weer een gunstige invloed heeft op de keuze van de vervoermiddelen.

Mobiliteitsschepen Yves De Muylder :  “Er zijn tijdelijke maatregelen genomen zoals het veranderen van rijrichtingen, het werken met pendelparkings en het inzetten van gemachtigde opzichters. We willen de druk op de schoolomgeving verminderen. We moeten bijvoorbeeld nadenken over carpoolen en De Lijn wil mee werken aan het project. De ouders krijgen nu een vragenlijst omdat we willen weten wie zich te voet met de fiets of met de auto verplaatst.”.

Uit een eerste evaluatie van het verkeersplan zijn er al veel positieve elementen naar voren gekomen. “We gaan zeker op deze weg verder. We gaan iedereen wijzen op veilige routes om de school te bereiken. De gemeente zal provinciale subsidies aanvragen om extra veilige fietspaden aan te leggen. De maatregelen, die we gaan nemen, zijn gebaseerd op het STOP-principe waarbij stappers en trappers voorrang krijgen”.

Nieuw schooljaar

Er komt nog een evaluatie en met de resultaten van de bevraging van de ouders zal bekeken worden hoe het verder moet. Rond 20 augustus krijgen de ouders daarover meer informatie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?