Voorbereidende werken kruispunt Eizeringen en Assesteenweg beginnen eerstdaags

LENNIK - Begin maart starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken voor de herinrichting van het kruispunt van de Assesteenweg (N285) en de Ninoofsesteenweg (N8), en de herinrichting van de Assesteenweg tussen de N8 en de Negenbunderstraat. Volgens de huidige planning zal daarop het Agentschap Wegen en Verkeer, in samenwerking met de gemeente Lennik, vanaf half april tot eind september 2012 de eigenlijke wegenwerken uitvoeren..

NIEUWE VERKEERSLICHTEN OP KRUISPUNT NINOOFSESTEENWEG

Het kruispunt van de Assesteenweg en de Ninoofsesteenweg is een erkend gevaarlijk kruispunt. Om het kruispunt veiliger te maken, gaat het agentschap er nieuwe verkeerslichten plaatsen. Na de werken zullen er geen “conflicterende” verkeersbewegingen meer zijn op het kruispunt. Automobilisten die op de Ninoofsesteenweg rijden en linksaf willen slaan, zullen er met andere woorden geen rekening meer moeten houden met verkeer in de tegenovergestelde rijrichting en een aparte groenfase krijgen.

MINDER GELUIDSHINDER

Het wegdek van de Assesteenweg bestaat nu vooral uit betonplaten. In het kader van deze werken worden die vervangen door een wegdek in asfalt. Dat zal een aanzienlijk verschil maken op het vlak van geluidshinder. Het typisch klopgeluid van voertuigen die over de betonplaten rijden, zal voortaan tot het verleden behoren.

BREDERE FIETSPADEN LANGS ASSESTEENWEG

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt de Assesteenweg ook veiliger. Het zal de rijweg versmallen en de fietspaden verbreden. Hier en daar zullen parkeerstroken die weinig of niet gebruikt worden, verwijderd worden. Op andere locaties zullen er parkeerstroken voor vrachtwagens bij komen.

VEILIGERE SCHOOLOMGEVING IN EIZERINGEN

Ter hoogte van de school van Eizeringen wordt een “poorte_ ect” geïnstalleerd: er komt plaatselijk een wegversmalling, die het verkeer doet vertragen. De bushalte zal voortaan op de rijweg zelf liggen, volgens de richtlijnen die het agentschap tegenwoordig toepast op wegen met een snelheidsregime van 50 km/u.

HERINRICHTING KRUISPUNT LOMBEEKSESTEENWEG

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt van de gelegenheid gebruik om ook het kruispunt van de Assesteenweg met de Lombeeksesteenweg en de Negenbunderstraat veiliger te maken. Het kruispunt heeft nu een groot oppervlak, wat de zichtbaarheid niet ten bate komt. Om de zichtbaarheid te verbeteren, wordt het kruispunt verkleind. Er worden ook verkeerslichten op het kruispunt geplaatst.

HINDER

Bij de herinrichting van het kruispunt van de Assesteenweg en de Ninoofsesteenweg zal de aannemer ook op de rijweg van de Ninoofsesteenweg werken. Daartoe zal het verkeer afwisselend op de ene of de andere kant (rijrichting Ninove of Brussel) van de Ninoofsesteenweg rijden. Tijdens bepaalde periodes zullen er twee versmalde rijstroken beschikbaar blijven voor iedere rijrichting, tijdens andere periodes slechts één (per rijrichting). De werken zullen dus met aanzienlijke verkeershinder gepaard gaan, vooral wanneer het verkeer slechts over één rijstrook per rijrichting beschikt. Tijdens de spitsuren zal het verkeer op de Ninoofsesteenweg dan vertraagd verlopen.

OMLEIDINGEN

Om het verkeer globaal zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt het in enkele rijrichtingen omgeleid. Het verkeer vanuit Edingen/Gooik/Lennik zal nog steeds via de Assesteenweg de Ninoofsesteenweg kunnen bereiken (zij zullen dus nog altijd naar Brussel of Ninove kunnen rijden via de Ninoofsesteenweg). Ook het verkeer vanuit Ternat zal via de Assesteenweg steeds de Ninoofsesteenweg kunnen bereiken.

Welke verkeersbewegingen worden dan omgeleid tijdens de herinrichting van het kruispunt?

Als u van op de Ninoofsesteenweg (of vanuit bijv. Ternat) in de rijrichting van Edingen wil rijden, kunt u niet via de Assesteenweg rijden, maar wordt u omgeleid via Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (Koning Albertstraat). Komende uit Brussel kan u ook via Lennik of Vlezenbeek richting Edingen rijden.

Als u van op de Ninoofsesteenweg (of vanuit bijv. Edingen/Gooik/Lennik) in de rijrichting van Ternat wil rijden, kunt u niet via de Assesteenweg rijden, maar wordt u omgeleid via Borchtlombeek (Kleemstraat – Kraanstraat). Komende uit Brussel kan u ook via Zierbeek en Wambeek richting Ternat rijden.

Het zwaar vrachtverkeer (+ 3,5 ton) wordt tijdens de gehele duur van de werken omgeleid via Ninove voor het zwaar verkeer richting Edingen en via de RO en de E40 voor het zwaar verkeer richting Ternat en Asse.

Het Agentschap Wegen en verkeer faseert de werken om hinder te beperken maar hinder zal er zeker zijn

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?