Volle zaal voor mobiliteits'debat' Fietsersbond

Fietsersbond Halle organiseerde afgelopen weekend een interactief mobiliteits'debat' met als titel ‘Halle goed op weg (en waar naar toe)?’

Professor Cathy Macharis, experte stadsmobiliteit en verbonden aan de VUB, zorgde voor de inleiding over de uitdagingen en oplossingen wat betreft stadsmobiliteit.

Daarna werden door de fietsersbond drie thema's (zie onder) voorgesteld met telkens vier antwoorden. De zaal kon via een smartphone-systeem het percentage van ieder antwoord mee bepalen.

De taak van de vertegenwoordigers van de politieke partijen bestond erin hun visie te geven op elk van de voorgestelde antwoorden.

Tot een écht debat kwam het dus uiteindelijk niet waardoor sommige aanwezigen toch wel op hun honger bleven zitten.

De thema's :

Hallenaren hebben recht op gezonde lucht!
Hoe organiseren we het parkeren?
Halle meer op de fiets

Archief

Debatavond over mobiliteit in Halle


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?