Volkshuisvesting knapt afgedankte appartementen op voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen

Om tijdelijk onderdak aan Oekraïense oorlogsvluchtelingen te bieden, zullen er 19 onbewoonbaar verklaarde appartementen van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting tijdelijk opgeknapt worden op vlak van veiligheid en hygiëne.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de recent besliste uitzonderingsmaatregel van de Vlaamse Regering. Deze maatregel bepaalt dat appartementen, die omwille van bepaalde woonnormen niet langer verhuurbaar waren voor de mensen op de wachtlijsten, tijdelijk gebruikt kunnen worden voor oorlogsvluchtelingen en dit in afwachting van de afbraak van deze woontorens over enkele jaren.

Lees verder onder deze video:

 

 

Op die manier kan er relatief snel geschakeld worden en noodopvang gecreëerd worden voor deze mensen.

Guy Tordeur, voorzitter Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting: “In afwachting van de vervangingsbouw, staan er op heden circa 100 appartementen leeg. Aangezien deze onbewoonbaar verklaarde appartementen niet langer gebruikt kunnen worden voor de reguliere sociale huurders op onze wachtlijsten en omdat de Vlaamse regering een tussenkomst in de onkosten voorziet om deze woningen minimaal veilig en hygiënisch te krijgen, kunnen we 19 van de 100 appartementen aan een aanvaardbare maatschappelijke kostprijs aanpakken om er binnenkort Oekraïense oorlogsvluchtelingen in op te vangen.”

Jan Desmeth, burgemeester Sint-Pieters-Leeuw: “Enkele weken geleden spraken we onder andere met Halle en Beersel af om gezamenlijk een beperkte collectieve opvang te voorzien voor de drie gemeenten in de Zennevallei, dat zijn Halle en Beersel. De kans bestaat dat enkele andere besturen uit onze regio zoals Lennik en Ternat ook nog aansluiten. Dankzij het gebruik van een referentieadres kunnen we elk een deel van de vluchtelingen inschrijven in de deelnemende gemeenten. Dit geeft als voordeel dat we dan gezamenlijk en op één locatie kunnen zorgen voor de noodzakelijke begeleiding. De verschillende OCMW’s zullen dat gezamenlijk op zich nemen.”  

De vluchtelingen zullen voor hun verblijf huurgeld en de kosten voor de nutsvoorzieningen betalen van het leefloon dat ze genieten. Er wordt ook onderwijs voorzien in OKAM-klassen. De vluchtelingen worden bij hun aankomst ook gescreend op diploma’s en werkmogelijkheden. “We merken een hoge werkbereidheid bij de Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Zo bood er zich al een leerkracht aan. Oekraïners, die al veel langer in Sint-Pieters-Leeuw wonen boden zich aan als tolk”, aldus Jan Desmeth.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?