Voetbalclub vraagt omgevingsvergunning voor aanleg 4 padelvelden

De VZW SK Oetingen vraagt een omgevingsvergunning aan voor de aanleg van 4 padelterreinen naast het eerste veld van de voetbalclub KSK Oetingen. Volgens de omschrijving in de aanvraag wil men werk maken van Padel club met alle bedenkbare clubactiviteiten, zijnde: deelname Interclub Tennis Vlaanderen, Start2padel, Padel4kids, enz. Het openbaar onderzoek loopt af op 11 maart.

 Opvallend is dat er oorspronkelijk sprake was van een ‘Besloten vennootschap’ en dat de aanvraag nu wordt ingediend door de vzw SK Oetingen. Opvallend is ook dat de aanvrager zich opnieuw baseert op het argument ‘vergund geacht voor 1977’, waarover het college van burgemeester en schepenen in mei 2021 besloot dat de bewijsgegevens als te beperkt werden beschouwd als juridische onderbouw voor een vrijstelling van een vergunningsaanvraag.

Er was al stevig protest uit de buurt toen bleek dat er voorbereidingswerken werden uitgevoerd, zonder omgevingsvergunning. Op het omgevingsloket verschijnen er ook heel wat bezwaarschriften.

Alwin Loeckx diende voor de partij Groen Gooik een gedetailleerd bezwaarschrift in en vraagt om de vergunning te weigeren.

Het is positief dat deze keer een formele aanvraag werd ingediend en een openbaar onderzoek wordt gevoerd, want vorige keer dacht men alles zonder vergunning te gaan aanleggen op basis van een vage informele goedkeuring van de gemeente. Maar vanuit Groen Gooik blijven er fundamentele bezwaren tegen dit project”, zegt Alwin Loeckx.

“Padel is een nieuwe sport, die vele sportievelingen aanspreekt van verschillende leeftijd en niveau. Het lijkt daarom best om samen met de Gooikse sportraad te bekijken of en waar er geschikte locaties kunnen gevonden worden in plaats van dit project in Oetingen centrum.”

“Er wordt beroep gedaan op een regel dat deze locatie geschikt is omdat er al minstens sinds 1977 voetbalterreinen zijn in de praktijk en alles dus ‘vergund geacht’ wordt. Voor zover op te maken opmaken was de locatie van de nieuwe terreinen tot enkele jaren geleden echter gewoon een weide waarop paarden en schapen stonden. In ieder geval worden er nu terreinen voor een totaal andere sport dan voetbal aangelegd, met dus ook een totaal andere impact op de omgeving. Padelterreinen dienen aangelegd te worden binnen een zone recreatie, in Gooik kan dit juridisch momenteel dus enkel rond de Koornmolen (RUP recreatieve zone).”

“Zoals aangegeven in een ander ingediend bezwaar: “De bouw van nieuwe jeugdlokalen, afbraak van het oude klooster en de bouw van de nieuwe school bevinden zich allemaal in dezelfde zone als de ingeplande padelvelden. Samen hiermee zullen de velden zorgen voor nog minder groene plekjes in het centrum, wat in Oetingen al een zeldzaamheid begint te worden. Hierbij aansluitend zullen de genoemde projecten in combinatie met andere zaken van de nabije toekomst, zoals de plannen van de gemeentelijke bibliotheek en de VUB in de lagere school van Oetingen, zorgen voor een toenemende last op bestaande infrastructuur. Zo'n projecten trekken volk, zeker inrichting van sportvelden. Dit zal zorgen voor toenemende verkeershinder en parkeerdruk, wat ook doorweegt op de inwoners van Oetingen centrum. Dan is het maar een kleine stap voor er nieuwe autoparkings worden aangelegd bij de sportvelden, wat weer ontgroening en drukte zal meebrengen.”

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?