Voedselteams: ‘De korte keten’, bestaat 20 jaar lang in Vlaanderen

De VZW Voedselteams vierde haar twintigjarige bestaan in het prachtige kasteel van Poeke te Aalter, in aanwezigheid van Sven Gatz, minister van cultuur.

Voedeselteams bouwt al twintig jaar lang aan de korte keten: groenten en fruit, vis, zuivel, honing, brood, kruiden, confituur rechtstreeks van de boer bij de consument zonder enige tussenkomst van andere partijen. Ondertussen maken thema’s als authentiek voedsel, korte keten en fair trade integraal deel uit van de voedselcultuur in Vlaanderen, en daar heeft Voedselteams zeker een steentje toe bijgedragen.

“De thema’s waar de vzw Voedselteams aan werkt, staan meer dan ooit op de kaart”, zegt minister Gatz, “de korte keten brengt de Vlaamse gezinnen immers terug dichter bij de boeren, zodat er terug vertrouwen kan groeien bij de consumenten in de gezond en kwalitatief voedsel. De huidige en toekomstige jonge generatie krijgen via de korte keten ook terug een connectie met de lokale producenten. Voor de steeds meer verstedelijkte jeugd is het essentieel dat ze beseffen dat melk van de koeien komt en geen product is uit een tetrabrik van de supermarkt.”

Voedselteams presenteerde aan de minister, maar vooral aan de leden – gezinnen en producenten – de ambities voor de komende jaren, aan de hand van een vernieuwde communicatie met nieuw logo herziene website en een speciale uitgave van het Voedselteams magazine.

PIONIERSROL

Voedselteams was de pionier van de korte keten in Vlaanderen en speelde een sociale en culturele rol door verschillende doelgroepen, gezinnen en producenten te inspireren. Van in het begin stond Voedselteams voor een sterke samenwerking en vertrouwensband tussen consumenten en producenten.  Vandaag wil de organisatie meer dan ooit die pioniersrol verderzetten. Nu het thema van korte keten, fair trade en lokaal authentiek voedsel hoog op de agenda staat, ja zelfs hip is, zetten de Voedselteams meer dan ooit in op de samenwerking, de betrokkenheid en het engagement van vrijwilligers, leden en producenten. Het is deze samenwerking, het engagement dat producent met consument verbindt dat de werking van Voedselteams zo uniek maakt.

GROEI

Na een continue groei, zowel in aantal aangesloten gezinnen als door geografische uitbreiding, zijn er vandaag 180 voedselteams, verspreid over heel Vlaanderen. Die kopen hun producten aan bij de 200 aangesloten producenten, waaronder ook 36 wereldwinkels. (U vindt de spreiding van de depots van de 200 voedselteams, evenals de samenstelling van de teams verderop in deze persmap). Jaarlijks worden er zo’n 15 nieuwe teams opgestart, ieder team is weer een stapje dichterbij een duurzame voedingsconsumptie!

DYNAMIEK

Vrijwilligerswerk en Voedselteams gaan hand in hand. ‘Om onze missie van duurzame voedselconsumptie en eerlijke handel te realiseren zijn we aangewezen op heel wat vrijwillige inzet. Onze werking legt zich grotendeels toe op het motiveren en begeleiden van dergelijke vrijwilligersgroepen: VT-journalisten schrijven bijdragen voor de website en het magazine, leden en producenten werken ijverig mee aan onze Participatieve Garantie Methode om de duurzaamheid van hun productie te evalueren.’

VERTROUWEN

‘De intensieve werking rond de korte keten van onze lokale medewerkers over heel Vlaanderen staat centraal voor het behalen van de doelstelling van onze beweging: duurzame voeding aan eerlijke prijzen voor de lokale producenten. Het rechtstreekse contact met voedselproducenten uit eigen streek herstelt het vertrouwen van de consument in zijn voedsel. Bovendien willen de voedselteams de regionale economie bevorderen. Zo willen we een bijdrage leveren tot duurzame landbouw.’

TOEKOMST

Het principe van de korte keten is de afgelopen twintig jaar deel gaan uitmaken van de voedselcultuur in Vlaanderen. Mede door de continue groei die we hebben gekend en de groeiende belngstelling van boeren en producenten, heeft Voedselteams daar een ferm steentje toe bijgedragen.

‘Onze ambitie ligt echter hoger. We willen een volwaardig alternatief zijn in de Vlaamse voedselketen waar mensen graag willen bij horen omdat het plezierig is, omdat de boeren een goed loon krijgen voor hun lekkere en verse producten en omdat we goed zorg dragen voor het milieu met het oog op de toekomstige generaties.’

VAN RIEK TOT VORK

‘De uitdagingen voor de toekomst liggen voor ons. Om onze  ambities waar te maken, bouwen we de komende maanden en jaren enkele krachtige initiatieven uit. ‘

Een nieuw logo en een nieuwe webwinkel

‘Om onze twintigste verjaardag gepast te vieren, maar vooral om met vernieuwde ambitie en gesterkt door onze wervende kracht de volgende twintig jaar binnen te stappen, steken we Voedselteams in een nieuw jasje: een nieuw logo met bijhorende baseline, een grondige upgrade van onze website en een speciale editie van ons magazine. Met ons nieuwe logo geven we uitdrukking aan onze belangrijkste besognes: de band tussen producent en consument beschermen en in ere houden. Zonder tussenschakels, rechtstreeks en op een eerlijke manier worden basisproducten van op het veld naar de consumenten gebracht. Het is lekker, eerlijk én dichtbij.’

‘De webwinkel van Voedselteams is een essentieel platform voor een efficiënte organisatie van de korte keten tussen gezinnen en producenten. Onze webwinkel is gemoderniseerd en in de loop van de volgende maanden komen er nog nieuwe functies bij om vrijwilligers van de lokale depots te ontlasten. We willen op termijn via de webwinkel een platform van digitale gemeenschapsvorming  aanbieden. Bovendien zullen we beschikken over een revolutionair virtueel portemonneesysteem waardoor onze boeren en producenten ook sneller en efficiënter kunnen betaald worden.’

Participatief Garantiesysteem

‘Voedselteams is als eerste in België - en als een van de enigen in Europa - gestart met een Participatief Garantie Systeem: we besteden de screenings niet uit, maar gaan zelf en mét onze leden aan de slag. Op die manier kunnen wij de beste garanties geven dat onze duurzaamheidscriteria gevalideerd en gewaardeerd worden. Deze transparantie en participatie is uniek in Vlaanderen en is essentieel voor een korte keten die op vertrouwen stoelt. Voor meer info met betrekking tot PGS. ‘.

Autonomie

De lokale teams vormen de basis van vzw Voedselteams. ‘We willen inzetten op zoveel mogelijk zelfstandigheid. Dergelijke autonome, lokale voedselteams zijn een belangrijke aanzet tot allerlei lokale initiatieven en zijn fundamenteel voor de  extra dynamiek en sterke verdere ontwikkeling van onze organisatie. Lokale activering wordt mogelijk gemaakt via bloggers en voedselteamjournalisten die rapporteren over onze lokale projecten en verscheidene educatieve activiteiten zoals de collectieve zomerse confituurmakerij, over debatten met burgemeesters voor meer lokale afzetmogelijkheden voor boeren in hun gemeenten; over de school en het restaurant om de hoek die ook zijn ingestapt in Voedselteams; over het klasbezoek bij de boeren en in de sociale werkplaats waar de bestellingen per team en per klant worden klaargezet, … ‘

‘Ook de autonomie van de boeren dragen we hoog in het vaandel. Onze producenten bepalen 100% zelf de prijs van hun producten en worden op geen enkele manier onder druk gezet. De marges houden we zo klein mogelijk. Op die manier bieden we de producenten de kans om op een eerlijke en duurzame manier een afzetmarkt te ontwikkelen en een correcte prijs voor een correct product  te ontvangen.’

Voedselteams zoekt….

De VZW Voedselteams groeit nog steeds. Steeds meer gezinnen wensen te bestellen bij lokale producenten en lokale boeren tonen steeds meer interesse voor onze duurzame afzetmogelijkheden. Hoe meer voedselteams, hoe meer vrijwilligers. De opvolging hiervan is van groot belang en we willen daar de komende jaren extra aandacht aan besteden.

‘Voor de verdere uitbouw van de korte keten zijn we constant op zoek naar extra vrijwilligers: begeleiding van lokale teams, opstellen van blogberichten, contacten leggen met lokale boeren, participatie aan onze PGS-screenings,…. Er zijn tal van leuke dingen te doen en op die manier kan eenieder bijdragen aan een duurzamere landbouw en een gezondere wereld.’


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?