Vlotter en veiliger verkeer in Asse: werken op Brusselsesteenweg vanaf 31 augustus

Wegen en Verkeer start maandag 31 augustus met werken op de Brusselsesteenweg in Asse. Het is de begin van een volledige herinrichting van de Brusselsesteenweg in Asse, van de Langestraat tot aan Vaal, een stuk van ruim 2 kilometer. De gewestweg krijgt waar mogelijk nieuwe vrijliggende fietspaden, veilige oversteekplaatsen en een gescheiden riolering. Ook komen er betere voorzieningen voor het openbaar vervoer. De werken duren volgens de huidige planning tot de zomer van 2022.

Meer verkeersveiligheid voor fietsers, vlotter openbaar vervoer en gescheiden riolering

De Brusselsesteenweg, een belangrijke verbinding tussen Asse en Brussel, ligt er vandaag nog bij als een typische oude steenweg. Er is weinig ruimte voor fietsers en groen en de breedte van de weg wordt niet overal efficiënt benut. Met de werken verandert het beeld van de Brusselsesteenweg volledig. Zo komen er waar mogelijk vrijliggende fietspaden en leggen we verschillende veilige oversteekplaatsen aan voor fietsers en voetgangers. Ook de bushaltes worden vernieuwd. We maken ze ruimer en comfortabel, ook voor mensen met een beperking. Ten slotte komt er in de volledige werfzone een gescheiden riolering. Zo wordt het regen- en afvalwater in de toekomst gescheiden afgevoerd. Het totale kostenplaatje bedraagt zo’n ongeveer 8 miljoen euro. Daarvan neemt Wegen en Verkeer ongeveer 4 miljoen voor zijn rekening. Aquafin investeert ongeveer 3 miljoen, de gemeente Asse en Farys respectievelijk 0,6 en 0,2 miljoen.

Start werken ter hoogte van de Langestraat

De werken gaan volgens de huidige planning van start op maandag 31 augustus. We voeren de werken uit in vier verschillende fases. Zo beginnen we ter hoogte van het kruispunt met de Langestraat. Hier werken we van eind augustus tot eind 2020. Daarna schuift de werf op richting Asse-centrum. Tot eind 2020 blijft de Brusselsesteenweg in beide richtingen toegankelijk voor het verkeer. Er komen tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van de werken, zodat het verkeer beurtelings langs de werken kan rijden. Voor het verkeer van en naar Kobbegem wordt een lokale omleiding voorzien.

Digitale infomomenten

Normaal gezien organiseert Wegen en Verkeer voor de start van de werken telkens een infomoment. Omwille van de corona-maatregelen, was een fysiek infomoment op op dit moment geen optie. Daarom werd gekozen een online alternatief om handelaars en omwonenden via digitale sessies te informeren. Omwille van praktische redenen vonden deze sessies enkele plaats voor zij die in de werfzone zelf wonen of werken. De presentatie van dit infomoment is wel terug te vinden op de website.

Alle informatie over de verkeershinder vindt u op www.wegenenenverkeer.be/asse


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?