VLAMO doet warme oproep aan lokale besturen: "Een vereniging is geen samenscholing"

De Vlaamse Amateurmuziekorganisatie VLAMO bezorgde alle gemeentebesturen en provincies een warme oproep om het lokale culturele leven niet nodeloos weer stil te leggen. "Muziekverenigingen die hun activiteiten organiseren binnen de richtlijnen van het sectoraal protocol, houden zich immers al aan strenge veiligheidsregels. Bovendien treft de coronacrisis lokale verenigingen ongenadig hard, zowel sociaal als financieel. We vragen dan ook om verenigingen te blijven ondersteunen. Ze vormen immers het kloppend hart van elke provincie, stad of gemeente", klinkt het.

Lees de volledige VLAMO oproep hieronder.

Beste lokale besturen, een vereniging is geen samenscholing

Nadat de coronacrisis het sociale en culturele leven enkele maanden noodgedwongen op pauze zette, konden de diverse disciplines binnen de amateurkunsten bij het begin van de zomer eindelijk hun eerste stappen zetten richting een heropstart.

Een sociale en intergenerationele sector als de amateurkunsten kwam – net als de rest van de cultuursector – helaas maar enigszins begrijpelijk niet als eerste aan de beurt bij het versoepelen van de coronamaatregelen. Veiligheid was dan ook de belangrijkste en eerste prioriteit bij het opstellen van het heropstartplan. Immers, beter geleidelijk maar duurzaam heropstarten, dan snel en kortstondig.

Wekenlang constructief overleg tussen de GEES, de Vlaamse overheid en de cultuursector leidde in juni – met dank aan het knappe voorbereidende werk binnen de professionele kunsten en amateurkunsten – tot een langverwacht Vlaams basisprotocol cultuur, dat geregeld geüpdatet en bijgestuurd wordt naargelang de situatie. Amateurkunstenorganisaties zoals VLAMO vertaalden dit protocol verder in hun eigen leidraden, om verenigingen te helpen een veilige werkwijze te hanteren.

Dit protocol vraagt heel wat van een vereniging: bestuurders moeten de risico's in kaart brengen, een draaiboek opstellen en een coronaverantwoordelijke aanstellen. Deelnemers houden minstens anderhalve meter afstand en dragen ondertussen ook mondmaskers, conform de verstrengde regelgeving. Bespelers van blaasinstrumenten mogen hun mondmasker afnemen om muziek te spelen, maar houden dan ook extra afstand, nl. 2 meter tussen elke stoel. Daarnaast zijn er tal van hygiënemaatregelen, activiteiten dienen buiten of in goed geventileerde ruimtes plaats te vinden, sociale contacten voor en na worden zoveel mogelijk vermeden, enz.

Een grote opdracht voor een organisatie die draait op vrijwilligers, maar de gedrevenheid om weer samen muziek te maken blijkt nog vele malen groter. Muziekverenigingen hebben de voorbije weken en maanden dan ook heel grote inspanningen en aanpassingen gedaan om op een veilige manier te kunnen repeteren. Ze houden zich strikt aan de maatregelen en gaan veilig te werk.

We merken echter dat lokale overheden soms strengere richtlijnen opleggen voor activiteiten en evenementen van verenigingen, zelfs in gebieden waar er nauwelijks besmettingen zijn. We willen lokale besturen dan ook oproepen om het culturele leven niet nodeloos weer stil te leggen. Activiteiten die georganiseerd worden door een vereniging volgens de strenge richtlijnen van het sectorale protocol, zijn immers niet gelijk aan samenscholingen of sociale bubbels. Ga dus liever in overleg met lokale verenigingen en organisatoren, en stel vast met welke discipline en professionaliteit zij hun werking hervat hebben, met oog voor de veiligheid van alle deelnemers. Als Vlaamse amateurmuziekorganisatie zijn wij bovendien steeds bereid om in overleg te gaan en om bijkomende toelichting te geven bij eventuele vragen.

De onzekerheid op sociaal en financieel gebied die de coronacrisis met zich meebrengt treft lokale verenigingen ongenadig hard. Vele verenigingen hebben hun werking zelfs nog niet kunnen hervatten, maar ook zij die dat wel deden leden heel wat schade wegens de vele geannuleerde activiteiten, met weinig perspectief op toekomstige evenementen. We vragen daarom nogmaals met aandrang om de middelen uit het noodfonds ter ondersteuning van lokale jeugd-, sport- en cultuurverenigingen daadwerkelijk en rechtstreeks te investeren in het lokale verenigingsleven. Vraag verenigingen naar hun noden. Stel infrastructuur en materiaal ter beschikking. Als lokale bestuurders kennen jullie hun lokale meerwaarde: ze vormen het kloppend hart van jullie provincie, stad of gemeente. Laat ons daarom niet alleen samenwerken tegen corona, maar ook vóór het behoud van een sterk, sociaal en creatief lokaal verenigingsleven.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?