Vlabinvest versterkt woon- en zorgaanbod in Vlaamse Rand

Vlabinvest zorgt voor betaalbaar wonen in de Vlaamse Rand. Vorig jaar realiseerde het in 3 projecten 58 bijkomende woningen wat het totaal brengt op 1.484 woongelegenheden, 2 commerciële ruimten en 14 kavels binnen haar projecten. Het agentschap beschikt momenteel over een grondvoorraad van zo’n 17 ha op 22 plaatsen. Vlabinvest Zorg streeft de wegwerking van de historische zorgachterstand in de provincie na via infrastructuur subsidies aan zorginstellingen. Zo investeerde het in 2021 1.047.831 euro in 15 projecten.

Vlabinvest, het Agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant, realiseert woonprojecten met een sociaal karakter. Daarnaast zorgt het agentschap voor de uitbouw van voorzieningen om het Vlaams karakter en een hoogwaardige woonkwaliteit te behouden of te bevorderen.

Vlabinvest ondersteunt ook de uitbreiding en versterking van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen door het subsidiëren van hun investeringen in gronden, gebouwen en renovaties. Op deze manier streeft Vlabinvest de wegwerking van de historische zorgachterstand in de provincie na.

Het werkingsgebied van het grond- en woonbeleid omvat de 35 gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en 4 gemeenten uit het arrondissement Leuven: Bertem, Kortenberg, Huldenberg en Tervuren. Het werkingsgebied van het welzijns- en gezondheidsbeleid bestaat uit de arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde.

Zorgen voor betaalbaar wonen in de Rand

"Door betaalbare bouwgronden te kopen, bouwt Vlabinvest Wonen een strategische grondvoorraad op die gebruikt wordt voor woonprojecten. Het agentschap is momenteel eigenaar van 17ha 08a 27 grond op 22 plaatsen. Met subsidies van Vlaanderen werd er tot op heden 9ha 19a 89ca op 4 plaatsen aangekocht”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlabinvest, wonen en Vlaams karakter.

​In 2021 besliste Vlabinvest een binnengebied van 1ha 05a 02ca aan te kopen in Londerzeel. In dit woongebied, grenzend aan de Stationsstraat en de Meerstraat, zullen 45 betaalbare en energiezuinige woningen worden gebouwd. Hiervan zijn er 36 huurwoningen en 9 koopwoningen.

Vorig jaar werden geen gronden verkocht noch werden er koopwoningen gerealiseerd op gronden in eigendom van Vlabinvest.

Naast de aankoop van gronden zorgt Vlabinvest ook voor de financiering van de bouw van appartementen en woningen voor verkoop of huur.

In totaal werden er eind 2021, in samenwerking met sociale huisvestigingsmaatschappijen, 1.484 woongelegenheden, 2 commerciële ruimten en 14 kavels gerealiseerd. 400 daarvan waren Vlabinvest-appartementen en 194 waren Vlabinvest-woningen. Hiermee is er een toename van 58 wooneenheden in 1 jaar. Deze projecten werden gerealiseerd in Halle, Roosdaal en Tervuren.

Daarnaast zijn er nog 5 projecten in opbouw in Halle, Huldenberg, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. In deze projecten worden 34 Vlabinvest-woningen en 29 sociale woningen gerealiseerd.

In 2021 werden 600 dossiers van kandidaat-kopers en -huurders behandeld. Hiervan verkregen 592 kandidatendossiers een erkenning. 477 kandidatendossiers werden erkend met voorrang omdat de kandidaat een binding van maatschappelijke, socio-culturele en/of economische aard kon aantonen.

Historische achterstand in zorginfrastructuur wegwerken

"Om de wegwerking van de historische zorgachterstand in Vlaams-Brabant te ondersteunen, kende Vlabinvest Zorg in 2021 in totaal 1.047.831 euro subsidies toe aan 15 projecten in Wolvertem, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem, Herent, Leuven, Tienen, Averbode, Holsbeek, Kessel-Lo en Waanrode”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens.

​De subsidies ondersteunen aankopen, verbouwingen en nieuwbouwprojecten in de sectoren kinderopvang, jongerenwelzijn, wijkgezondheidszorg, algemeen welzijnswerk, ouderenzorg en personen met een handicap.

Er werden onder andere extra zorgplaatsen gecreëerd voor kinderzorg en gezinsondersteuning, voor baby’s en peuters alsook studio’s en dagopvang voor personen met een handicap.

Zorgactoren kunnen van 1 tot en met 31 oktober een dossier indienen.

(Foto: Vlabinvest werkte mee aan het huurproject Molenborre in Halle)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?