Vlaamse Bouwmeester ontfermt zich over de ontwerpplannen voor ruime omgeving De Bres


De stad Halle en de Vlaamse Milieumaatschappij doen beroep op het Team Vlaamse Bouwmeester voor de opmaak van de plannen voor de ruime omgeving van sporthal De Bres. De opdracht omvat onder meer het uitwerken van een ontwerp voor het park, de sporthal, de overdekte parking, het openleggen van de Zenne en de aansluiting van het park met het stads- en woonweefsel (ter hoogte van de Monseigneur Senciestraat). "Door in zee te gaan met het Team Vlaams Bouwmeester willen we een doordachte, hedendaagse en ambitieuze invulling geven aan dit vernieuwde groene hart van onze stad", laat het bestuur weten.

Opmaak RUP De Bres

Nog tot en met 8 juli kan iedereen de startnota- en de procesnota raadplegen voor de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Bres. "Met dit RUP willen we alle parkeerplaatsen in de omgeving van de sporthal ondergronds brengen", laat het stadsbestuur weten. "Zo krijg je bovengronds een zee van ruimte in het hart van de stad."

Die ruimte wil Halle volledig ingroenen met ruime aandacht voor sport en recreatie. "Om alle toekomstideeën te kunnen waarmaken, gaan we eerst in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Bres (kortweg RUP) een aantal bestemmingen aanpassen", klinkt het verder. "Voorts leggen we de stedenbouwkundige spelregels vast waaraan omgevingsvergunningen in de toekomst moeten voldoen. Deze moeten ervoor zorgen dat het creatief ontwerpproces van ontwerpers en architecten ook daadwerkelijk kan gerealiseerd worden."

Team Vlaamse Bouwmeester

Voor de concrete uitwerking van de ambitieuze plannen wil de stad niet over een nacht ijs gaan. Daarom doen de stad Halle en de Vlaamse Milieumaatschappij een beroep op de expertise en de visie van het Team Vlaamse Bouwmeester voor de selectie van de ontwerper. De stad werkt samen met de Vlaamse Milieumaatschappij voor deze open oproep, omdat zij de werken financieren voor het openleggen van de Zenne.

"De opdracht omvat onder meer het uitwerken van een ontwerp voor het park, de sporthal, de overdekte parking, het openleggen van de Zenne en de aansluiting van het park met het stads- en woonweefsel (ter hoogte van de Monseigneur Senciestraat).  Samengevat betekent dit de volledige studieopdracht voor de herontwikkeling van de Bresomgeving en de opmaak van het zogenoemde stedenbouwkundig inrichtingsplan, het landschapsontwerp en de architectuur", klinkt het.

Dit ontwerpproces verloopt naast de opmaak van het RUP. Het Team Vlaamse Bouwmeester zal hiervoor in juni al een open oproep lanceren. Om ook gerenommeerde ontwerpers aan te trekken voor deze wedstrijd, voorzien Halle en de Vlaamse Milieumaatschappij een vergoeding. Zo krijgen de vier kandidaat-ontwerpers die door het Team Vlaams Bouwmeester geselecteerd worden na de open oproep een vergoeding van 15.000 euro voor hun ontwerpend onderzoek. Voor de winnaar die uiteindelijk ook het masterplan voor de site mag uitwerken, wordt een vergoeding van 60.000 euro voorzien. De selectie gebeurt telkens op basis van een aantal vastgelegde selectie- en gunningscriteria. De stad financiert zo’n 80% van de voorziende vergoedingen, de Vlaamse Milieumaatschappij neemt 20% van de voorziene vergoedingen voor haar rekening.

"De winnaar maken we begin 2022 bekend. Nadien volgt een nieuw inspraakmoment waarop de diverse deelontwerpen worden toegelicht. Vervolgens worden deze verder gefinaliseerd en kunnen de eerste omgevingsvergunningen aangevraagd worden", sluit het stadsbestuur af.

(Foto: Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?