Vlaams Ecologisch Netwerk? Bomen mogen gekapt worden

Een lezer meldt, met verslagenheid, een aantal boomkapping in gebieden die blijkbaar deel uitmaken van het Vlaams Ecologisch Netwerk.

“Een paar weken geleden, bij het maken van een wandeling, eentje die ik regelmatig doe, was ik toch geshockt. Ter hoogte van de Diepenbroekstraat kan je verder wandelen langs de Slagvijverbeek. Ik zag er een volledig ander landschap, namelijk eentje zonder bomen, alles omgekapt, een kale plek, een slagveld. Dit is geen mooi Pajottenlands zicht.”

“Ik weet niet of dit privé terrein is maar normaal kan men toch niet zomaar zoveel bomen omkappen zonder vergunning en ik dacht ook voor elke omgekapte boom moet er eentje bijgeplant worden?”

“Een ander bos dat ook zo goed als volledig omgekapt is, het Kattenbos. Ook hier zijn mooie dikke bomen weggekapt.De reden weet ik niet, maar als Lennikenaar vind ik het landelijk karakter van de gemeente snel achteruit gaan. De leuke wegeltjes in het groen worden zeldzaam. Ik denk dat er nog veel mensen zijn die zich dit aantrekken maar de schouders ophalen omdat er toch niets aan te doen is.”

Lees verder onder deze foto

Schepen van leefmilieu Hendrik Schoukens antwoordt: “In beide gevallen gaat het om kappingen die via het verlenen van een kapmachtiging vergund zijn door het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze machtingen vinden hun grondslag in het Bosdecreet. In die machtigingen staat ook een verplichting tot heraanplant opgenomen, die de komende jaren moet worden uitgevoerd. De gemeente komt hier in beginsel niet in tussen. Het gaat immers niet om ontbossingen, i.e. handelingen waarbij het bos definitief verdwijnt, bv. om woningen te bouwen. In zo'n geval is de gemeente wel bevoegd: er moet dan een omgevingsvergunning met compensatievoorstel worden aangevraagd. Hier blijft het bos uiteindelijk bos. Al moet gezegd dat het gaat om erg economisch getinte visie op bosbeheer.”

“Persoonlijk ben ik van oordeel dat het Agentschap soms te snel kapmachtigingen verleent, zeker omdat het in beide gevallen gaat om ecologisch kwetsbare terreinen die deel uitmaken van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Een doorgedreven kapbeheer maakt dat de typische bosflora - zoals bosanemonen en zelfs hyacinthen - vaak niet de kans krijgt zich te ontwikkelen. Je kan ook meer gericht populieren kappen, inheemse bomen gradueel aanplanten en een bos geleidelijk laten omvormen tot meer divers bos. Het is een punt dat ik zelf ook al heb aangebracht op Vlaams niveau.”

“In elk geval zullen we erover waken dat de voorwaarden uit de machtigingen - en vooral dan de heraanplant - strikt wordt nageleefd. Al moet gezegd dat het in sommige gevallen gewoon beter is om spontane regeneratie toe te staan in plaats van een nieuwe generatie uitheemse populieren aan te planten. Eén van de zovele paradoxen in het bestaande debat omtrent omgang met bossen en nomen. “

“Daarnaast zijn vele private eigenaars onbekend met het gegeven dat je ook subsidies kan krijgen voor de opmaak van een duurzaam beheerplan voor bos. Je hoeft dus niet persé populieren te planten om 'economische return' te krijgen van een bos, er liggen subsidies klaar voor meer duurzaam bosbeheer. Misschien zullen we als gemeente dit de komende jaren ook wat meer onder het voetlicht plaatsen.”

Ingezonden foto's


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?