Vlaams Belang wil onderzoek naar komst van 'moskee' in Lot

LOT - De Vlaams Belang afdeling van Beersel dringt bij het gemeentebestuur en de politie aan om op te treden tegen de komt van een Cultureel Islamitisch Centrum in Lot. Volgens Vlaams Belang doet zelfs alles vermoeden dat er een extreem islamitisch netwerk achter de plannen schuilgaat.

In de Stationsstraat in Lot wordt momenteel gewerkt aan de opbouw van een Islamitisch centrum. De islamitische vzw CICVB (Cultureel en Islamitisch Centrum van Vlaams-Brabant) heeft plannen om in het pand onder meer onderricht te geven in de Arabische taal en de kennis van de islamitische godsdienst.
 
"Hoewel het formeel dus niet om een moskee gaat, blijkt uit de naam van het centrum dat het wel degelijk om een islamitisch gebedshuis gaat", laat Klaas Slootmans,  lijsttrekker van Vlaams Belang-Beersel weten. "Zo wordt de islamitische ontmoetingsplaats op de website vermeld als ‘Masjid Loth’, wat in het Arabisch zoveel als ‘moskee’ betekent."
 
Vlaams Belang Beersel wijst er ook op dat de vzw tweetalige folders rondstuurt. "Tweetalig, inderdaad, maar dan wel de Arabische en de Franse taal", zegt Slootmans. "In hun communicatie worden constant koranverzen geciteerd en aangezet tot het schenken van geld. Zo lezen we: “Le Prophète a dit quiconque participe à la construction d’une mosquée, Allah construit une maison au paradis”. Tevens wordt het doel van de moskee toegelicht : “Soutenir le Centre Islamique de la commune de Beersel (Lot, Beersel, Huizingen, Dworp, Alsemberg).”

Volgens Vlaams Belang Beersel lijk het reeds veelgeplaagde Lot hoe langer hoe meer een verlengstuk te worden van het geïslamiseerde Brussel. "Dat ook de veiligheid van Beersel hierdoor in het gedrang zal komen is een open deur intrappen", zegt Slootmans. "Maar tevens de leefbaarheid en de eigenheid van onze gemeente krijgt met de komst van ‘Masjid Loth’ een stevige klap toegediend. Nog even en we horen het vrijdaggebed in onze dorpen schallen. Bovendien vreest het Vlaams Belang voor ernstige overlast door de luidruchtige Maghrebijnse levenswijze, die als een permanente donderwolk boven Lot zal hangen."

Concreet vraagt Vlaams Belang Beersel aan het gemeentebestuur om op te treden. "Het pand ligt immers in woongebied en het Gewest legt in deze strenge normen op", zegt Klaas Slootmans. "Zo dient er een verenigbaarheid te zijn met de omgeving en deze is er duidelijk niet. Daarnaast dienen de politiediensten een ernstig onderzoek te doen naar de achtergrond van de leden van de Algemene Vergadering van de vzw. Alles doet immers vermoeden dat hier een extreem islamitisch netwerk achter schuilgaat."
 
"Indien er geen actiebereidheid komt vanwege het gemeentebestuur zal Vlaams Belang-Beersel – met de collega’s van de oppositie - de gemeenteraad laten bijeenroepen om af te tasten welke de wettelijke mogelijkheden zijn om dit rampscenario te vermijden en/of ter organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging", sluit Slootmans af.
 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?