Vlaams Belang voert actie tegen 'verstedelijkingsplannen' in Dilbeekse stationsbuurt

Volgens het Vlaams Belang verloopt het opstellen van ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Stationsbuurt in Dilbeek niet volgens de wensen van de omwonenden.

"Deze plannen werden de voorbije jaren voorgesteld aan de stationsbuurtraad, maar wat blijkt nu? Ze druisen diametraal in tegen de wil van de omwonenden. Na het toelaten van hoogbouw in Groot-Bijgaarden trekt men deze visie nu door in Dilbeek. Men trekt de grootstad bijna letterlijk binnen in onze landelijke gemeente", liet de partij maandagochtend weten tijdens een protestactie aan het station. "Onze gemeente en de gezellige Saviowijk heeft geen nood aan meer verstedelijking en al zeker niet aan de ‘grootstedelijke’ problemen die dit met zich meebrengt. Het is de taak van een gemeentebestuur om criminaliteit, vervreemding en verfransing tegen te gaan, niet om het in de hand te werken. Dit megalomaan project staat dan ook haaks op de kleinschalige structuur en de belangen van lokale dorpsgemeenschap."

Volgens het Belang is het contrast tussen de geplande hoogbouw en de omliggende woningbouw hallucinant. "De plannen laten immers wolkenkrabbers toe die tweemaal zo hoog zijn als de bestaande bebouwing. Dergelijke projecten met hoge woondichtheid en vooral hoogbouw werken ook niet in het voordeel van de bewoners. Te veel bewoners op een te kleine oppervlakte werken averechts op de sociale samenhang. Buren vervreemden van elkaar, het verenigingsleven kalft af en de sociale cohesie verdwijnt."

Het Vlaams Belang verwijst naar het gewestplan dat in 1977 in Halle -Vilvoorde -Asse werd opgesteld. "Een plan om de verdere verstedelijking van de Vlaamse rand rond Brussel tegen te gaan en een “Groene Gordel” te bewaren. Het was dan ook één van de beweegredenen achter het evenement De Gordel. In die optiek werd er gekozen voor een bouwhoogte van 2 maximaal verdiepingen en een dak. Vandaag wil het bestuur in Dilbeek deze visie volledig overboord gooien en voluit gaan voor hoogbouw tot 6 verdiepingen. Dit staat in schril contrast met de visie van hun voorgangers die Dilbeek wilden behoeden voor de stad en zijn uitwassen. Vlaams Belang-Dilbeek verzet zich dan ook met klem tegen deze plannen. Het is bedroevend dat de bestaande stedenbouwkundige voorschriften flagrant worden omzeild en dat de typologie van de bestaande bebouwing niet naar waarde wordt geschat. Wat voor zin heeft het om inspraak van de burger toe te laten als men toch geen rekening houdt met hun visie? De vraag stellen is ze beantwoorden."

Reactie schepen Stijn Quaghebeur:

"Het gemeentebestuur is eveneens tegen de verstedelijking van onze gemeente. Dit bestuur heeft dan ook enkele zeer belangrijke stappen gezet om dit tegen te gaan. Ten eerste werd met het Ruimtelijk Plan “Open Ruimte” maar liefst 50 hectare woonreservegebied omgezet naar een groene functie (natuur, bos, landbouw). Dit is ongezien en weinig gemeenten kunnen dergelijke concrete resultaten voorleggen. Verder heeft het bestuur via een verordening kwaliteitsvol wonen strenge normen opgelegd om te vermijden dat huizen en appartementen te klein en met onvoldoende kwaliteit worden  gebouwd. En tot slot hebben we via een woonomgevingsplan de appartementsbouw sterk aan banden gelegd. De bouwwoede zal met al deze beslissingen sterk afgeremd worden. Enkel op goed ontsloten plaatsen met voldoende voorzieningen (zoals aan stationsomgevingen, in de buurt van scholen, winkels, andere belangrijke functies), worden meergezinswoningen toegestaan. Alles is namelijk aan elkaar verbonden: als we onze open ruimte willen vrijwaren maar ook onze eigen inwoners nog de mogelijkheid willen geven om in Dilbeek te kunnen blijven wonen, moet op bepaalde plaatsen een hogere dichtheid toegestaan worden."

"Vlaams Belang heeft dit principe nota bene mee goedgekeurd want dit plan werd ook door hen op de gemeenteraad van maart ondersteund. Eveneens de bouwvergunning voor de zogezegde “hoogbouw” in Groot-Bijgaarden werd door hen (vanuit de oppositie) goedgekeurd"

Station Dilbeek

"De gemeente is effectief met een ruimtelijk plan bezig om heel de stationsomgeving op te waarderen. Er is namelijk nood aan parking, ruimte voor ondernemen, horeca én wonen. De woondichtheid wordt er vastgelegd op 25 woningen per hectare, wat zeker geen grootstedelijke dichtheden zijn. Het aantal bijkomende woningen is eveneens gelimiteerd.

Om echter ook functies toe te staan zoals een stationsparking, een buurtwinkel, kantoren en bijkomend groen willen we effectief de mogelijkheid geven om op een aantal plaatsen beperkt te verhogen. Dat is geen verplichting maar indien men dat zou doen, dan komt er meer plaats voor groene ruimte.

Tot slot kan een gebouw met 6 woonlagen moeilijk “hoogbouw” genoemd worden. Dat gaat over 6 meter extra in vergelijking met wat doorgaans courant is in centra. Wat betreft Vlaams Belang kan nog gezegd worden dat, buiten hun tegenstrijdig stemgedrag in de gemeenteraad, er nog geen enkel voorstel van hen is gekomen om de verstedelijking tegen te gaan. Roepen vanop de zijlijn zijn we gewend, op constructieve voorstellen is het nog steeds wachten."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?