Vlaams Belang vindt extra controle blauwe zone Ruisbroek overdreven

Sint-Pieters-Leeuw stelt een externe firma aan die controles zal uitvoeren op de blauwe zone te Ruisbroek. Dit is een huidige opdracht voor de gemeenschapswachten maar het N-VA/CD&V-gemeentebestuur wil de parkeercontroles, voornamelijk ’s nachts, opvoeren. De beslissing kost 144.000 €.

 Vlaams Belang vindt dat zowel de extra controles zelf als het prijskaartje overbodig en onwenselijk zijn. In zijn tussenkomst op de gemeenteraad haalde gemeenteraadslid Eddy Longeval aan dat er sinds de vorige legislatuur alleen maar repressieve maatregelen genomen zijn in Ruisbroek. “Eerst was er de dure parkeerstudie en de installatie van de blauwe zone. Wie geen bewonerskaart(en) had diende te parkeren aan het station, de sporthal of het OCMW. Vermits die openbare parkings verzadigd zijn zal het gemeentebestuur, samen met een privéfirma een betalende parkeertoren bouwen. En tot slot neemt het bestuur extra maatregelen door een privaat parkeerbedrijf in te schakelen. Ruisbroek kampt met een groot mobiliteitsprobleem, de bewoners alsmaar strakker beteugelen zal geen oplossingen bieden en voedt alleen maar het gevoel van onbegrip en machteloosheid”, besluit het Vlaams Belang gemeenteraadslid.

 Effectieve controle nodig

Burgemeester Luc De Coninck repliceert: “De blauwe zone  maakt Ruisbroek een stuk leefbaarder. Om het beoogde effect te bereiken is een effectieve controle nodig. Zonder controle worden de foutparkeerders beloond, ten nadele van zij die de regels wel correct naleven. Voor de Ruisbroekenaar, die een bewonerskaart heeft, en voor zij die hun parkeerschijf correct gebruiken, verandert er niets. Integendeel.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?