Vijfkamp zet Zonnestraal helemaal op Wifi

Zonnestraal vzw hield maandagvond een receptie om sponsors en deelnemers aan de derde Inclusieve Vijfkamp te bedanken en uit te kijken naar de volgende aflevering die moet zorgen voor een uniform Wifi-netwerk voor Zonnestraal.

 “Dit jaar kan iedereen sponsoren voor ons ‘wifiproject’, en dit via deelname aan de vijfkamp. Het is een grootschalig project waarbij we onze vzw willen voorzien van een algemeen vast én draadloos netwerk, waardoor onze cliënten, familieleden, bezoekers en personeelsleden flexibeler en op moderne wijze kunnen communiceren en werken”, zegt Silke Tielemans van vzw Zonnestraal.

 Uit bevraging bij de cliënten is gebleken dat steeds meer onder hen een eigen internetverbinding wensen op hun kamer. Niet alle cliënten zijn even mobiel en brengen grote tijd van de dag door op hun kamer of in de leefruimtes van de woongroep. Door gebruik te maken van het internet brengen ze een stukje maatschappij binnen in hun woonkamer via digitale kranten en andere nieuwskanalen. Ook het populaire Facebook is in trek bij de cliënten. Niet iedereen is echter in de mogelijkheid de financiële kosten te dragen, daarom blijft het aantal kamers met een eigen verbinding nog beperkt. Via wifi zouden ze, kosteloos, via laptop, tablet of smartphone kunnen internetten.

 Storingen

Zonnestraal kampt momenteel met het probleem dat de verschillende verbindingen, die er al zijn, door elkaars nabijheid beginnen te interfereren. De signalen kruisen elkaar en storen daardoor elkaars werking. Vanuit hun provider werd aangegeven dat een goed signaal niet gegarandeerd kan blijven. Het installeren van één centrale die gebruikt of gedeeld kan worden onder de gebruikers is een must. Vanuit Zonnestraal zal er geïnvesteerd worden in een algemeen wifinetwerk en wordt er niet langer gewerkt met aparte abonnementen per gebruiker. Dit hoopt de voorziening, die onafhankelijk is van subsidies, te bekostigen door behulp van sponsoring.

 Een voorbeeld

Een cliënt met NAH uit de Boomgaard gebruikt haar computer om bestellingen te doen bij Collivery van Colruyt. Ze bestelt voeding en materiaal voor de hele woongroep en helpt zo de begeleiding. Dat geeft haar een groot gevoel van zelfstandigheid.

 Waarom sponsoren?

Het kostenplaatje voor de installatie van gratis wifi voor iedereen loopt gauw op tot 25.000 euro. Dankzij de inkomsten van deelnames en sponsoring hoopt Zonnestraal dit te kunnen realiseren.

 Inclusieve vijfkamp

 Op zondag 10 juni 2018 omstreeks 12u30 gaat reeds de vierde editie van de inclusieve vijfkamp van start. Zonnestraal vzw, een zorgaanbieder voor personen met een beperking uit Lennik, neemt het initiatief en daagt bedrijven uit tegen elkaar te strijden in vijf atletiekdisciplines. Elk ingeschreven team bestaat uit 6 leden: 4 bedrijfsleden, 1 lid van Atletiek Club Pajottenland (ACP) en 1 persoon met een beperking. Deze 2 laatsten worden aan het bedrijfsteam toegewezen. Het inclusieve karakter toont hem in het feit dat personen met en zonder een beperking samen sporten.

 Sportieve mogelijkheden

 Door het organiseren van dit evenement wil Zonnestraal vzw de nadruk leggen op het feit dat personen met een handicap niet enkel over beperkingen, maar in dit geval ook over sportieve mogelijkheden beschikken. In het kielzog van Special Olympics hoopt Zonnestraal vzw de opkomst voor het samen sporten en de mediabelangstelling voor dit initiatief te verhogen. Via het inclusieve contact hoopt men enerzijds de vooroordelen en de angst tegenover beperkingen te verlagen, anderzijds de empathie en het stilstaan bij het door het leven gaan met zulke beperkingen te verhogen. Voor participerende bedrijven is dit een ideale manier om in contact te komen met andere sociale groepen, om zo hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en het ethisch ondernemen te verhogen. Zonnestraal vzw is, als initiatiefnemer, een voorziening waar zorg geboden wordt aan volwassen gehandicapte personen.

Integreren

Er wordt gestreefd naar het zo maximaal als mogelijk integreren van deze cliënten, rekening houdend met hun persoonlijke mogelijkheden, in het maatschappelijk gebeuren. In het kader hiervan organiseert de zorgaanbieder, in samenwerking met gemeente Gooik, Atletiek Club Pajottenland, G-sport Pajottenland en handelsschool Aalst, een sportief fundraising event. Daar zullen bedrijfsteams de uitdaging aangaan een competitieve vijfkamp af te leggen. Dit alles zal doorgaan op zondag 10 juni 2018 aan de Atletiekpiste Gemeentelijke Sportcentrum Koornmolen in Gooik.

Foto: Zonnestraal


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?