Vier boeken over de Gooikse jongens in de eerste Wereldoorlog

GOOIK – De Gooikse Heemkundige Kring pakt weer uit met een prachtig naslagwerk. Vier vrijwilligers zochten van 6 maanden tot 4 jaar lang naar wetenswaardigheden over Gooikse soldaten die tijdens de Eerste wereldoorlog naar het front werden gestuurd. Hun opzoekingswerk is gebundeld is vier nieuwe boeken, die in een stevige box te koop zijn.

Vrijdagavond werden de boeken, over de Groot-Gooikse Oudstrijders van 1914-18, voorgesteld in de Cam. Er waren meer dan 120 nazaten van soldaten maar ook mensen, die van ver in het land mee hielpen de grote puzzel in elkaar te steken.

Aan deze vier nieuwe uitgaven gingen jaren opzoekingswerk vooraf door: Frans Peetermans (Gooik-Strijland), Willy Juwet (Kester), René De Loecker - Rufin De Vos (Leerbeek) en Roger Poelaert (Oetingen). Pat Delrue, Luc De Visscher en Serge Moonens zorgden voor de algemene informatie. Johnny Van Bavegem en Jean-Paul De Loecker namen de eindafwerking voor hun rekening.

Speurwerk

De 4 auteurs vertelden over hun intensief opzoekingswerk. René De Loecker begon aan de gedenkplaat op de kerk van Leerbeek. “Het was niet gemakkelijk om uit te maken wie die 17 mannen waren. Ik beschik ook niet over een computer maar gelukkig kreeg ik hulp op het gemeentehuis voor opzoekingen in het archief van Leerbeek. Eens ik wist om wie het ging, kon ik familieleden opzoeken om naar brieven en anekdotes te vragen. Maar het resultaat bleef pover omdat er heel wat niet getrouwd waren of verhuisden”, vertelt René.

Als liefhebber van het tramwereldje kwam hij wel een Britse tramlocomotief op het spoor. Die werd door de Britten ingezet in Ieper op het netwerk van de buurtspoorwegen. Na de oorlog verhuisde de machine naar Leerbeek en nu staat hij in het trammuseum in Schepdaal.

 Franstalige officieren

Roger Poelaert kreeg tijdens zijn 6 maanden opzoekingswerk over de Oetingse soldaten, hulp uit de gemeentehuizen van Gooik, Ninove, Edingen maar ook uit Kalmthout. Hij stootte ook op een foto van een grafmonument waar er 3 streekgenoten op staan. Na veel zoekwerk bleek dat de foto genomen is op een begraafplaats in Wevelgem. Uit een grafopschrift bleek ook dat de jonge Vlaamse soldaten onder het bevel stonden van Franstalige officieren die er niet voor terug schrokken hen zinloze opdrachten te bevelen. Roger kreeg onder meer ook een revolver, obussen, Duitse munten en 20 Belga wat gelijk stond met 100 Frank.

Weg geduwd

Willy Juwet vond maar weinig archieven over de Kesterse jongens in WO I. “De Tweede Wereldoorlog heeft er mee voor gezorgd dat er in de families veel van wat er gebeurd is werd weg geduwd. Bovendien gingen de archieven sinds de fusies van de gemeenten wat op de dool. “Gelukkig vonden we een lijstje van soldaten die op verlof kwamen. Zo konden we de mensen op de gedenksteen identificeren.” Willy heeft het in zijn boek over de soldaten en hun families, over wat er zich afspeelde in hun compagnies maar ook over enkele gekende Kesternaren, die na de oorlog in het dorp kwamen wonen waaronder de onderwijzer uit Heikruis, Staf De Clerq.

Zolang als de oorlog duurde, zolang heeft Frans Peetermans werk gehad aan het boek over de 99 Gooikse en de Strijlandse Jongens in de Groote Oorlog. Wij wilde zich eerst concentreren op de 8 gesneuvelden maar hij nam er ook de soldaten bij die wel naar huis kwamen. “Die jongens waren er ook heel erg aan toe. Het waren de ‘Mannen die in ’t vie gezeten hadden’. Er was geen uitzicht op een spoedige afloop. Velen kwamen ziek, verminkt of geestelijk gekraakt terug”, vertelt Frans.

Tentoonstelling

Er loopt rond de Groote Oorlog nog een tentoonstelling, die open is op zaterdag en zondag van 11 t.e.m. 19 oktober, telkens van 14 tot 17 uur in de schuur van de Cam.

Deze 4 boeken kan je bestellen voor de prijs van 55 €,  voor 4 boeken, met een totaal van 900 bladzijden. Te storten op rekening BE28 7341 2225 0220 van de Heemkundige Kring van Gooik.

Komende activiteiten

Lezing over ‘Reizigers door de Grote Oorlog’,

Zie: http://www.persinfo.org/voorstelling-lezing-over-%E2%80%98reizigers-door-de-grote-oorlog%E2%80%99

Quiz

Zie: http://www.persinfo.org/gooikse-quiz

Stripbeurs

Zie: http://www.persinfo.org/gooik-grote-stripbeurs

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?