VIDEO: Veel volk op viering 60 jaar priesterschap Georges Verhaeghe

De gemeente Herne, Bever en Galmaarden, de parochies en verenigingen van Sint-Pieters-Kapelle vierden zondag massaal het 50 jaar parochiepriesterschap van Georges Verhaeghe. De 87-jarige Verhaeghe is tevens 60 jaar priester.

Lees verder onder onze video van de volledige viering

 

Georges Verhaeghe ging zelf voor in zijn jubileumviering, bijgestaan door Federatiepastoor Chris Meskens, Provinciaal overste van de Kapucijnen Adrien Geerts en even later ook door Mgr Herman Cosijns.

Georges Verhaeghe herinnerde zich een kaartje dat gewezen burgemeester Pierre Poelaert hem stuurde bij zijn 40-jarige priesterschap. “We hebben samen vele aangename en minder aangename momenten mee gemaakt.”

“Mgr Schoenmaeckers zegde me bij mijn aanstelling dat ik moet onthouden dat ik met de parochie getrouwd ben. Ik vier dus vandaag mijn 50 jaar getrouwd. Voor ik werd aangesteld moet ik bij Cardinaal Suenens langs gaan. Ik reed er met mijn twee-pk-tje naar toe. Ik vroeg hem om Kapucijn te mogen blijven. Hij heeft het bijgeschreven  op mijn benoeming. Ik wilde trouw blijven aan Sint-Franciscus en de Orde van de Kapucijnen want zonder hen zou ik nooit priester geworden zijn. Medebroeders kwamen hier mijn ramen schilderen en brachten meubeltjes mee. Pater Herman schonk een vloer voor onze Chiro. “

“Ik dank alle mensen van Sint-Pieters-Kapelle en de omliggende parochies en iedereen die op één of andere manier geholpen heeft. Ik ben dankbaar om de grote vriendelijkheid die ik van de mensen mocht ondervinden. Ik wil uitdrukkelijk Nicole vernoemen die mij in alle omstandigheden heeft bijgestaan. Ze was een graag geziene bezoekster van zieken en eenzamen. Ze luisterde naar de mensen en vergat haar eigen zorgen. Ze hielp de kleutertjes bij het eten en als er eens eentje met een lege boterhammendoos aankwam haalde ze uit de andere doosjes wat voor dat kind. Ik dank ook pastoor Meskens voor de vele faciliteiten die hij mij als gepensioneerde pastoor verleende. Ook de kerkraad ben ik dankbaar voor het vele geduld dat ze met mij hadden.”

Mgr Herman Cosijns dankte Verhaeghe voor de jarenlange inzet voor de parochie en het bisdom en voor zijn grote betrokkenheid bij de mensen. “Ik herinner me hem via de boerderij van mijn vader waar hij langs kwam met zijn 2cv waarvan de hond wel eens een band stuk beet.”

  Provinciaal overste van de Kapucijnen Adrien Geerts dat zijn orde tevergeefs Georges Verhaeghe had proberen weg te halen uit zijn parochie. “Nu ik hier die volle kerk zie, begrijp ik zijn antwoord veel beter. Hij wordt hier echt door de parochiegemeenschap gedragen.”

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?