Verzorgingstafels voor Halse openbare gebouwen

Halle gaat verzorgingstafels voor kinderen plaatsen in haar openbare gebouwen. De stad had dit al eerder beslist maar gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA) kaartte het opnieuw aan op de gemeenteraad.

 "We waren echt verbaasd dat raadslid Pletincx een voorstel op de gemeenteraad bracht dat al eerder dit jaar was goedgekeurd. De gemeenteraad besliste reeds in januari 2018 om in alle stedelijke gebouwen luiertafels te voorzien die vlot toegankelijk zijn. Onze beslissing van januari ging zelfs verder: wij zullen ook kinderwachtruimtes en borstvoedingsplekken voorzien. De budgetten hiervoor zijn ingeschreven in de jaren 2018 en 2019", weerlegt schepen Dieuwertje Poté.

Het voorstel van Sven Pletincx: “Wie kinderen heeft, kent het verhaal maar al te goed, het is niet altijd eenvoudig om een degelijke plaats te vinden om uw baby te verschonen. Ook in het handboek "toegankelijkheid publieke gebouwen" van het agentschap toegankelijk Vlaanderen staat hierover het volgende te lezen.” (bron: http://www.toegankelijkgebouw.be/Handboek)

"Binnen de toegankelijke gebouwen is er vaak geen sanitaire ruimte die voor iedereen bereikbaar en bruikbaar is. Niet alleen personen met een beperking ondervinden problemen: Ouders met jonge kinderen: in conventionele toiletten is er weinig ruimte om de kinderen te helpen."

"Dubbele functies binnen één ruimte bevorderen het gebruik van de ruimte, ook door personen zonder beperking. Zo kunnen aangepaste toiletten door toevoeging van een verzorgingstafel ook gebruikt worden voor de verzorging van baby's en jonge kinderen. Een opklapbare verzorgingstafel is een meerwaarde in een aangepast toilet en vormt in opgeklapte positie geen hindernis bij het toiletgebruik door rolstoelgebruikers."

“Concreet denken wij hier specifiek aan de toiletruimte voor andersvaliden waar er plaats is om een opklapbare verzorgingstafel te voorzien en die toegankelijk is voor zowel mannen als vrouwen. Daaraan gekoppeld graag het engagement dat bij iedere toekomstige investering in infrastructuur dit item zal meegenomen worden. Via een snelle opzoeking op het internet komen we prijzen tegen die tussen de 200 à 300 € per stuk liggen. Uiteraard afhankelijk van gebruikt materiaal, afmetingen, ed. Wij opteren voor een duurzame oplossing".

De stad heeft de intentie om alle stedelijke openbare gebouwen zo kindvriendelijk mogelijk in te richten (visietekst 'Halle Kindvriendelijke Stad'). De gemeenteraad besliste financiële middelen vrij te maken voor de aankoop en installatie van verzorgingstafels. Er wordt ook telkens een pictogram voorzien dat de aanwezigheid van een verzorgingstafel weergeeft.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?