Verzet tegen waterzuiveringsstation in Kareelstraat in Bellingen

PEPINGEN - Begin september raakte bekend dat Aquafin twee mogelijk locaties voor de inplanting van een waterzuiveringsstation in de Kareelstraat te Bellingen heeft voorgesteld aan de gemeente Pepingen.

Beide voorgestelde locaties liggen vlakbij basisschool Spring ‘t Veld, CC Ter Loo (Vzw Bellingahaim), Zaal De Kring en bewoning. “Onmiddellijk rezen er vragen bij de buurtbewoners en de bovenvermelde instellingen, temeer omdat de gemeente Pepingen nagelaten heeft hierover tijdig te communiceren, de vergadering tussen de gemeente en Aquafin vond al plaats in april 2014”, zeggen de buren.

Geen geschikte locatie

Er ontstond een gezamenlijk front om de gemeente aan te porren om alternatieve locaties voor te stellen, die verder van scholen, sociale activiteiten en bewoning liggen. De buurtbewoners, directie, leerkrachten en ouders van basisschool Spring in ’t Veld, en CC Ter Loo (Vzw Bellingahaim) vinden de huidige voorgestelde locaties ongeschikt.

Ze vinden het namelijk onverantwoord om een waterzuiveringsstation in te planten pal naast een  speelweide en speelplaats van basisschool Spring in 't Veld, waar dagelijks 130 kleuters en kinderen spelen. Ook  de aanwezigheid van CC Ter Loo (Bellingahaim vzw) waar tal van sociale activiteiten en jeugdkampen doorgaan en van bewoning maakt de inplantingsplaatsen onaanvaardbaar.

De buurt vreest  onder meer voor extra verkeer van vrachtwagens (wekelijks afvoer van slip, onderhoud, etc..) , wat tot een verkeersonveilige schoolomgeving zal leiden. Er is ook vrees voor geurhinder bij het ruimen van het slib en voor insecten en ongedierte.

Voorts is het de betrokkenen, met in de eerste plaats de bezielers en gebruikers van CC Ter Loo, een doorn in het oog dat de unieke groene locatie van het voormalige klooster helemaal bezoedeld zal worden.

Kareelstraat amper anderhalf jaar geleden heraangelegd

De actievoeders wijzen er ook op dat de Kareelstraat pas in 2013 volledig werd heraangelegd. Grote delen zullen opnieuw moeten worden opengebroken. Ze vragen zich af of het pompstation, dat toen werd aangelegd, nog van dienst zal zijn.

Petities

Naar aanleiding van dit alles zijn buurtbewoners gestart met een petitie op papier en een online versie (http://anderelocatiewaterzuiveringsstationinbellingen.petitie.be/)

Verdere stappen

“Het gemeenschappelijk front” beraadt zich de komende dagen, hoe het verder stappen kan ondernemen om de gemeente Pepingen aan te zetten tot het voorstellen van alternatieve locaties.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?