"Vervang zwarte pieten definitief door roetpieten"

Naar aanleiding van de aangekondigde plaatselijke intocht van Sinterklaas in Halle vraagt de werkgroep Dekoloniseer Halle om de 'Zwarte Pieten' definitief te vervangen door roetpieten.  

Dekoloniseer Halle : "Antwerpen (roetpiet), Gent (roetpiet), Leuven (roetpiet). Er is geen sprake meer van een pietendiscussie nu de laatste Zwarte Piet is verdwenen uit elk sociaal aanvaardbaar draaiboek. Na het Pietenpact uit 2017 is het enkel nog extreem-rechts dat probeert te scoren met de racistische karikatuur."

'Maak het Sinterklaasfeest inclusief'

"Het is tijd om het voorbijgestreefd model van de helper van Sinterklaas los te laten en aan te haken bij de nieuwe visie op Piet", vervolgt Dekoloniseer Halle. "Het einde van Zwarte Piet is er gekomen omdat die zwart geschminkte clown een racistische karikatuur is die mensen van kleur belachelijk maakt. Vandaar de vraag en oproep om bij publieke Sinterklaasfeesten in Halle een hedendaagse Piet in te zetten. In dit kader werd een vraag gesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen van Halle en de Verenigde Handelaars van Halle om in Halle alleen nog roetpieten te laten optreden. "

"Veelzeggende enquete"

Tijdens de installatie 'Mythen Doorprikken' in de November Wereldmaand wordt een korte enquête georganiseerd onder de bezoekers omtrent de bekendheid van het Pietenpact. "De resultaten tot nu toe zijn veelzeggend", klinkt het bij Dekoloniseer Halle. "Na de volgende korte toelichting (vier punten) werden drie vragen gesteld."

----------------

Vlaamse zenders, speelgoedwinkels, theaterorganisaties, onderwijsinstanties, ... hebben in Vlaanderen een Pietenpact ondertekend. Het Pietenpact heeft als uitgangspunt dat het Sinterklaasfeest voortaan zonder raciale stereotyperingen wordt gevierd en wil ervoor zorgen dat Piet niet langer een discriminerend voorkomen heeft.  Dus geen rode lippen, kroezelpruiken en zwart geschminkte gezichten meer. Doel is dat elke verwijzing naar zwarte mensen verdwijnt.

Pietenpact ? Ik was hiervan op de hoogte ?
JA : 29 %
NEE : 71 %

Pietenpact ? Dit is een goede zaak ?
JA : 93 %
NEE : 7 %

Pietenpact ? Het is nodig hierover meer informatie te verspreiden ?
JA : 92 %
NEE : 8 %

----------------

"Deze mini-opiniepeiling geeft enerzijds aan dat een meerderheid van de ondervraagde mensen niet op de hoogte is van het bestaan van een Pietenpact, maar anderzijds dat zij het benoemen van de bezwaren tegen de ouderwetse Zwarte Piet-figuur een goede zaak vinden en positief staan tegenover de evolutie naar de roetpiet", concludeert Dekoloniseer Halle. "We hopen dat er geluisterd wordt naar de oproep en er sprake is van voortschrijdend inzicht zoals in andere steden. Het Sinterklaasverhaal mag hertaald worden en de figuur van Zwarte Piet zal niet gemist worden.  Alleen zo kan het Sinterklaasfeest veranderen in een nieuw inclusief en verbindend gemeenschapsverhaal."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?