Verspilling leidingwater verboden vanaf 23 juli in 15 Vlaams-Brabantse gemeenten

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant vaardigt een politiebesluit uit dat vanaf 23 juli onnodig waterverbruik verbiedt in Affligem, Asse, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat. Dit geldt tot het verbod wordt opgeheven.

Door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen is de vraag naar drinkwater sterk toegenomen. Het gemiddelde verbruik in Vlaanderen tussen 28 juni en 15 juli ligt ongeveer 20 % boven het gemiddelde voor de zomermaanden. De voorspellingen voor de volgende dagen zijn hoge temperaturen met enkele lokale buien, maar geen substantiële neerslag. Na een grondige evaluatie van de situatie stellen de watermaatschappijen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor om in de zones waar nu het waakzaamheidsniveau geldt over te gaan tot een verbod op het verspillen van leidingwater.

 Bevoorrading vanuit Oost-Vlaanderen onder druk

15 Vlaams-Brabantse gemeenten worden van drinkwater voorzien vanuit zones die grotendeels in de provincie Oost-Vlaanderen liggen. De waterreserves van deze bevoorradingsgebieden staan onder druk.

 Verbod vanaf 23 juli op onnodig gebruik van drinkwater

Daarom is het vanaf 23 juli verboden in 15 Vlaams-Brabantse water van het publieke leidingnet te gebruiken voor:

  • het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  • het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
  • het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (groter dan 100 liter), van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten in de onderneming.

 Overtreders riskeren geldboete en/of gevangenisstraf

Inwoners die zich niet aan het verbod houden, riskeren een geldboete van 26 tot 200 euro en/of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen. De provinciegouverneur vraagt om dit verbod te respecteren en om zo de bestaande productie en distributie van drinkwater op peil te houden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?