Versoepeling van bezoekersregeling in AZ Sint-Maria

Door het dalende aantal besmettingen met Covid-19 en de positieve evaluatie van de herinrichting van de onthaalzone van het ziekenhuis, wordt de bezoekersregeling met ingang van maandag 22 juni 2020 verregaand versoepeld.

Begeleiding voor ambulante patiënten

Om alle bezoekers in veilige omstandigheden te kunnen ontvangen wordt voldoende ruimte voorzien. Daarom verkiezen we nog geen begeleiding toe te laten op de consultatie, spoedgevallendienst en de dagziekenhuizen. Eén begeleider wordt echter wel toegelaten bij kinderen onder de 18 jaar of wanneer fysieke of mentale ondersteuning noodzakelijk is. Ook in het kader van zwangerschap kan de partner toegelaten worden.

Bezoek voor verblijvende patiënten

Vanaf maandag 22 juni kunnen alle gehospitaliseerde patiënten (behalve patiënten op de COVID-afdeling) tijdens onderstaande bezoekuren bezoek ontvangen:

- op weekdagen tussen 18u00 en 20u00 (intensieve zorgen tussen 19u00 en 19u30)

- op weekend- en feestdagen tussen 14u00 en 16u00 (intensieve zorgen tussen 15u30 en 16u00)

Patiënten kunnen één persoon aanduiden als hun vaste bezoeker. Deze persoon zal op vertoon van een toegangspasje worden toegelaten en mag zich tijdens bovenstaande bezoekuren door een tweede persoon laten vergezellen. De vaste bezoekers kunnen dit toegangspasje bij hun eerste bezoek aan het onthaal (info) verkrijgen.

Specifieke regelingen voor de afdelingen materniteit, neonatologie, pediatrie, palliatieve en COVID-afdeling

Op die dienst materniteit kan de partner doorlopend, op vertoon van het verkregen toegangspasje, op bezoek komen of in het ziekenhuis blijven overnachten bij moeder en kind. Ook op deze afdeling mag de partner dus, binnen de voorzien bezoekuren vergezeld zijn van één extra bezoeker.

Op de dienst neonatologie zijn beide ouders doorlopend welkom met een toegangspasje. Tijdens de bezoekuren mogen ook zij zich laten vergezellen door één extra bezoeker.

Bij patiëntjes die verblijven op de dienst pediatrie kunnen beide ouders doorlopend, op vertoon van hun verkregen toegangspasjes, op bezoek komen en één ouder kan blijven overnachten bij het kind. Ook op deze afdeling mag de partner dus, binnen de voorzien bezoekuren vergezeld zijn van één extra bezoeker.

Voor patiënten die verblijven op de palliatieve afdeling of patiënten die zich in de levenseindefase bevinden is het steeds mogelijk om buiten de bezoekuren beperkt bezoek te ontvangen, na voorafgaand contact met  de afdeling. De familie wordt hiertoe gecontacteerd door de afdeling als de patiënt zienderogen verslechtert of bij overlijden.

Op COVID-afdelingen is geen bezoek toegelaten tenzij bij patiënten in de levenseindefase. In dat geval dient bezoek strikt specifieke richtlijnen rond hygiëne en beschermingsmiddelen te volgen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?