Versnelde verledding van de openbare verlichting

Halle gaat met netbeheerder Fluvius een engagement aan om het openbare verlichtingspark versneld om te bouwen naar ultrazuinige ledverlichting. De overeenkomst moet op korte termijn een besparing opleveren op de Halse energiefactuur.  

Via de versnelde ombouw van de openbare verlichting mikt de stad op een forse daling van het energieverbruik en CO2-uitstoot. "Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of slimme, technologische toepassingen"; klinkt het. "Voor de realisatie van dit project willen een beroep doen op netbeheerder Fluvius."

Op zich niets nieuw zou je denken? "Toch wel. Want vandaag is de stad eigenaar van de openbare verlichtingsinfrastructuur. Fluvius staat in voor de installatie en het onderhoud. De bedoeling is nu dat het verlichtingspark wordt overgedragen aan de netbeheerder. In ruil maakt Fluvius versneld werk van een energiezuinig en duurzaam verlichtingspark in Halle"

Dat gebeurt onder meer via de toepassing van programma’s die de verlichting op sommige momenten dimmen of doven of door de ombouw van oude lampen naar energiezuinige leds. Uiteraard moet deze samenwerking op korte termijn een forse besparing opleveren op de Halse energiefactuur.

De inwoners gaven eerder al via een uitgebreide bevraging aan dat ze voluit willen gaan voor het verduurzamen van de openbare verlichting. Zowel voor het verledden (89 %) als het dimmen is er een zeer groot draagvlak. (Meer details vind je op halle.be/verduurzamen-verlichting).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?