Verschillende Pepingse projecten ingediend bij Vlaamse Landmaatschappij

PEPINGEN - Op de gemeenteraadszitting in Pepingen van 22 maart heeft de raad beslist om verschillende projecten in te dienen bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Deze projecten kunnen in aanmerking komen voor het Vlaams Plattelandsfonds 2016. De fractie CD&V-Sp.a en onafhankelijk schepen Peter Lacres stemden ‘ja’ op het voorstel, de fractie LVB/ N-VA onthield zich.

Doelstellingen

Onder drie doelstellingen worden verschillende projecten ondergebracht die kans maken op het Vlaams Plattelandsfonds 2016.

Onder de doelstelling ‘Aandacht hebben voor kwetsbare groepen op het platteland’ valt bijvoorbeeld de financiële ondersteuning van het ‘Huis van het kind Pajottenland’ en een initiatief tegen kinderarmoede.

Om de leefbaarheid van de dorpen te stimuleren komt de restauratie van de schuur Vander Stokken als ontmoetingsruimte in aanmerking. Ook de speelweiden in de deelgemeenten en het project van de zagerij als administratief centrum vallen hieronder.

Tot slot is het ook de bedoeling om te investeren in het onderhoud, herstel of de heraanleg van een functioneel wegennet. De voorgestelde projecten worden vooraf afgetoetst bij de VLM om te zien of een toelage van toepassing kan zijn. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?