Verover de ruimte: Stationsplein Halle wordt pop-uppark

In Vlaanderen wordt veel ruimte voorbehouden voor (stilstaande) wagens. Dit gaat steeds ten koste van ruimte voor de buurt. Halle en tal van andere gemeenten in de regio willen tonen dat het ook anders kan. Met het project ‘Verover de ruimte’ krijgen het Stationsplein en andere parkeerplaatsen tijdelijk een andere aankleding n.a.v. de ‘Week van de Mobiliteit’.

Sensibiliserende actie

In Vlaanderen wordt veel ruimte voorbehouden voor (stilstaande) wagens. Dit is nefast voor de beleving van de buurt. Want waar een wagen geparkeerd staat, kan je immers geen bos planten, geen (speel)tuin, een park, een ontmoetingsplek of een fietspad installeren. Om mensen hiervan bewust te maken, heeft de stad Halle de handen in elkaar geslagen met Autodelen.net en het Strategisch project Opgewekt Pajottenland voor de actie ‘Verover de Ruimte’. Dit initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit zet autodelen in de kijker en toont aan wat je kan doen met de ruimte die vrijkomt als je minder privéwagens moet parkeren op het openbaar domein.

Acht parkeerplaatsen

Acht parkeerplaatsen is het aantal plaatsen dat gemiddeld vrijkomt bij het gebruik van één deelwagen. Autodelen betekent dat verschillende mensen op verschillende momenten één wagen gaan gebruiken. Dit resulteert in minder wagens en ook in minder parkeerplaatsen. Een verbeterde luchtkwaliteit is een mooie bonus! Met de Verover De Ruimte-actie proberen we die winst van het autodelen in de kijker te zetten. Als we meer en meer gaan autodelen, komt er meer ruimte vrij in onze stad om groen in te kleden.

De actie vindt plaats binnen het projectgebied van het strategisch project Opgewekt Pajottenland, met Halle als ankerpunt. In Halle veroveren we op het Stationsplein de ruimte van acht parkeerplaatsen en we geven dit een tijdelijke groene aankleding. (lees verder onder foto)

Een nieuwe toekomst voor het Stationsplein?

Het Stationsplein is vandaag een grote verharde vlakte. Die verharding is er een aantal keren per jaar ook nodig. Denk maar aan Halle Schaatst, de kermis… Maar de stad wil met deze pop-upactie tonen dat de ruimte op de andere momenten anders kan ingevuld worden. Als deze actie smaakt naar meer, kan er nagedacht worden over hoe we het Stationsplein meerdere malen per jaar kunnen omtoveren tot een pop-uppark of definitief groener kunnen invullen. Daarvoor is in 2020 alvast budget voorzien in de begroting van de stad. Laat dus zeker weten wat jij ervan vindt! Zo kunnen we het stationsplein hopelijk definitief groener aankleden.

Kom er dus tijdens de Week van de Mobiliteit zeker eens kijken. Lees er op het gemak een boekje, kom er chillen met je bubbel, laat je kinderen er spelen of kom er gewoon even onthaasten terwijl je wacht op je volgende trein of bus.

Ook elders in de stad transformeren we een aantal parkeerplaatsen in een kleine groene oase. Dat zal onder meer het geval zijn aan de Molenborre, de Leide en aan de kerk van Sint-Rochus.

Voorbode van het Landschapspark

Deze kleine groensimulaties zijn ook een voorbode van het Landschapspark dat gerealiseerd wordt tussen Lembeek, Halle en Buizingen. Met het landschapspark willen we de Zenne opnieuw aanwezig, toegankelijk en beleefbaar maken. Het park zal bijdragen aan een duidelijke Halse identiteit en zal de woon- en leefkwaliteit van de stad aanzienlijk opwaarderen. Om een langgerekt park mogelijk te maken, zullen we op verschillende locaties onze stad in de toekomst gaan ontharden. Door bijvoorbeeld de parking aan het sportcomplex De Bres ondergronds te brengen, krijgen we bovengronds ruimte voor extra groen en extra beleving. De actie ‘Verover De Ruimte’ is dus al een voorsmaakje van hoe onze stad zal evolueren. (lees verder onder foto)

De klimaatdoelstellingen

De actie ‘Verover de ruimte’ past volledig binnen de klimaatdoelstellingen van onze duurzame stad en binnen de thema’s ‘Meer groen en minder steen in onze dorpen’ (energiek landschap) en ‘Duurzaam mobiliteitsnetwerk’ (klimaatburgers) van het strategisch project Opgewekt Pajottenland waar Halle partner van is.

(Foto's : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?