'Vernieuwing' is de nieuwste politieke lijst in Dilbeek (Audio)

DILBEEK - Oud-gemeente- en provincieraadslid Piet Ronsijn heeft gisterenavond in Dilbeek de nieuwe politieke lijst Vernieuwing voorgesteld. Het wordt een lijst met alle uittredende Vlaams-Belang mandatarissen aangevuld met onafhankelijken waarvan naast lijsttrekker Piet Ronsijn nog geen namen werden prijsgegeven.

Piet Ronsijn lanceerde begin maart een proep naar N-VA, Vlaams Belang en onafhankelijken om allemaal samen te werken, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Bedoeling van de initiatiefnemer was om iedereen de 'eigen' partijbelangen te laten overstijgen om samen en eendrachtig te werken aan een Vlaamse en leefbare toekomst voor Dilbeek. N-VA ging niet in op het voorstel maar Vlaams Belang reageerde wel positief. Ook enkele onafhankelijken wilden graag mee op de boot springen.

Na talrijke gesprekken is dit uitgemond in de lijst Vernieuwing. Onafhankelijk lijsttrekker wordt Piet Ronsijn. Alle uittredende VB-mandatarissen steunen de lijst Vernieuwing. Gerda Veldeman, Joris Pison, Geert Hoogstoel en Gunter Van Hecke komen dus ook opnieuw op de lijst. Het Vlaams Belang zal in Dilbeek dus niet apart opkomen.

Blijvende Oproep tot N-VA

"Wat de groep Vernieuwing betreft is N-VA echter nog altijd welkom op de lijst", benadrukt Ronsijn."De beslissing van N-VA om niet meer in kartel te gaan met CD&V en tevens om te weigeren om een Vlaams front te vormen, brengt met zich mee dat de Vlaamse stemmen in Dilbeek, in 2012 verdeeld worden over 5 Vlaamse lijsten ipv over 4 lijsten zoals in 2006. Winst gegarandeerd voor de énige franstalige lijst. Wij hopen N-VA dus nog te kunnen overtuigen om niet apart op te komen. Wij rekenen op de N-VA sympathisanten om de Dilbeekse afdeling onder druk te zetten tot samenwerking. Om de lijstvorming met N-VA te vergemakkelijken, wil ik zelfs een stap achteruit zetten en op een andere plaats op de lijst gaan staan."

Enkele krachtlijnen uit het programma

"Vernieuwing wil een halt toeroepen aan de verdere verbrusseling van onze gemeente", zegt Ronsijn. "De nabijheid van Molenbeek en de Brusselse regio, brengt verdere verfransing, vervreemding en een toenemende criminaliteit met zich mee. Door de inwijking wordt onze eigen jeugd sociaal verdrongen en moet zij op haar beurt uitwijken uit de gemeente. Het rijke Dilbeek is blijkbaar niet bij machte haar eigen jeugd voldoende kansen te geven om in de gemeente te blijven wonen. De toenemende verstedelijking, het toenemende verkeer (Ring, E40, Ninoofsesteenweg en de vele sluipwegen) maken dat het landelijke, groene Dilbeek in verdrukking komt. We willen ook uitdrukkelijk de kaart van het verenigingsleven trekken door het ten volle te steunen. Het zuinig beleid waar de huidige Dilbeekse meerderheid zich op roemt is bovendien een hypotheek op de Dilbeekse jeugd. Straten, voetpaden, fietspaden, riolering en andere infrastructuurwerken blijven uitstellen, betekent dat de volgende generaties die zullen moeten betalen."

De lijst Vernieuwing wil alvast op één punt héél duidelijk zijn. "Voor ons kan de gemeente Dilbeek niet toetreden tot de Brusselse Hoofdsteelijke gemeenschap of Brusselse Metropolitane Regio", zegt Ronsijn. "De verfransingsdruk zou zo enorm toenemen. Wij vragen de andere partijen om vooraf standpunt in te nemen over dit punt. Vernieuwing is ook tegen de uitbreiding van de Ring rond Brussel. Dilbeek krijgt al genoeg stof en lawaai te slikken. Om de mobiliteitsproblemen op te lossen moet de Ring nu eerst ROND gemaakt worden op Brussels grondgebied (Vorst en Ukkel). Ook de geplande hoogbouw in Groot-Bijgaarden vindt Vernieuwing geen goed idee. Het structuurplan moet verworpen worden. In geen geval mag een toekomstig gemeentebestuur daaraan meewerken."

Audio : Gesprek met lijsttrekker Piet Ronsijn

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?