Vernieuwde Robbrechtstraat twintig jaar na eerste beslissing ingehuldigd


Zo'n twintig jaar na het nemen van de princiepsbeslissing om rioleringswerken uit te voeren, kon de Robbrechtstraat in Merchtem eindelijk ingehuldigd worden met een feestelijke opening.

De straat werd officieel geopend met een speech van de burgemeester en schepen van Openbare werken, Steven Elpers, gevolgd door een hapje en een drankje.

Een korte terugblik op de historiek van de Robbrechtstraat :

In de zitting van 29 april 2002 werd de princiepsbeslissing genomen om rioleringswerken uit te voeren in de Robbrechtstraat. Tegelijkertijd werd het bestek om een ontwerper aan te stellen goedgekeurd waarvoor de studiekosten geraamd werden op 20.000 euro. In september van datzelfde jaar werd de studieopdracht toevertrouwd aan ASTRO-plan uit Aalst.

Tijdens de jaren die volgen werd er fors gelobbyd om het dossier gesubsidieerd te krijgen. Er volgden brieven naar Aquafin, de Vlaamse Milieumaatschappij en Riobra om het dossier op het investeringsprogramma te krijgen van de VMM, zodat niet enkel de gemeente Merchtem moest opdraaien voor de kosten. Dit resulteerde uiteindelijk in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, ASTRO-plan en Riobra.

Een eerste uitvoeringsdatum werd vooropgesteld in 2009 om dan te verschuiven naar 2012. In september 2013 besliste het college zelf om de rioleringswerken voor goed af te voeren omwille van de te hoge kostprijs, maar in januari 2014 werd uiteindelijk toch een akkoord gevonden tussen Aquafin, de VMM, Infrax en de gemeente om de beoogde werken uit te voeren.

Op 21 april 2021, bijna 19 jaar na het nemen van de princiepsbeslissing om rioleringswerken uit te voeren, werd het dossier uiteindelijk gegund aan de NV Certysterck uit Zele. Er dienen nu nog een aantal afwerkingen te gebeuren, maar het resultaat mocht nu al gezien worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?