Verlenging van verenigingencheque voor Beerselse jongeren

De coronacrisis is nog niet voorbij. Daarom kunnen Beerselse jongeren ook in 2021 een verenigingencheque aanvragen. De geldigheid van de cheques die vorig jaar werden uitgereikt wordt verlengd tot 31/12/2021.

"Als kind- en jeugdvriendelijke gemeente willen we dat alle kinderen en jongeren de weg terugvinden naar hun favoriete sportclub, muziek-, dans-, toneelvereniging of jeugdbeweging", aldus het Beerselse gemeentebestuur. "Misschien zijn er ook wel jonge Beerselaars die dit seizoen een nieuwe hobby ontdekken. Omdat het virus nog niet helemaal weg is, aarzelen ouders nog om hun kind opnieuw in te schrijven bij een Beerselse vereniging. Voor de verschillende sectoren werden protocollen en draaiboeken opgesteld zodat alles coronaveilig kan verlopen. Verenigingen nemen hierin hun verantwoordelijkheid."

Om de twijfelaars te overtuigen om hun kind nog te laten aansluiten bij een vereniging, biedt gemeente Beersel aan elke Beerselse jongere van 3 t/m 18 jaar een verenigingencheque aan van 10 euro.

Vanaf 1 maart tot en met 30 juni kan je de verenigingencheque aanvragen via het formulier op www.beersel.be/verenigingencheque. De cheque blijft geldig tot uiterlijk 31/12/2021.

De cheque kan gebruikt worden voor het betalen van inschrijvingsgeld of toegang bij activiteiten van erkende Beerselse verenigingen met een jeugdwerking. Het jeugdaanbod van al onze Beerselse jeugd-, sport, of cultuurverenigingen hebben we gebundeld in een brochure die je kan raadplegen op www.beersel.be/verenigingencheque.

Wie nog in het bezit is van een verenigingencheque 2020 kan deze uitzonderlijk cumuleren met de cheque ontvangen in 2021. Zoals iedereen hopen wij dat de maatregelen die getroffen werden ter bestrijding van de coronapandemie binnenkort versoepelen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?