Verlengde adempauze voor Vlaamse scholen : herfstvakantie tot en met 11 november

De Vlaamse scholen krijgen na volgende week een verlengde adempauze tot en met 11 november en gaan opnieuw open op donderdag 12 november. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts beslist in overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld, op basis van een nieuw advies van virologen. “Ik verontschuldig mij bij de ouders die nu een oplossing moeten zoeken voor maandag 9 november en dinsdag 10 november”, zegt Weyts. “We doen nu een inspanning van 2 dagen om de scholen daarna opnieuw te kunnen openen tot de kerstvakantie. De schoolteams hebben al 2 maanden keihard gewerkt in ongeziene omstandigheden. Ik vraag onze leraren om waar mogelijk nog 1 week door te zetten. Dan volgt er een welverdiende en verlengde adempauze”.

Leerkrachten, directeurs en ander onderwijspersoneel leveren al 2 maanden lang indrukwekkende inspanningen om de scholen open te houden. Tussen 1 september en de herfstvakantie ligt elk schooljaar de langste periode zonder enige adempauze. Er volgt nu nog één week school, waarna de herfstvakantie begint. Na de herfstvakantie staan 2 schooldagen gepland, waarna er weer een vrije dag is ter herdenking van Wapenstilstand.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft nu in overleg met de onderwijspartners beslist dat de herfstvakantie verlengd zal worden. De scholen maken de brug naar 11 november en openen opnieuw op donderdag 12 november tot de kerstvakantie. Dat besluit komt er op basis van een nieuw advies dat de virologen vandaag hebben overgemaakt aan de minister. Een verlengde herfstvakantie in het onderwijs biedt virologische voordelen én geeft een welverdiende adempauze aan de schoolteams die fantastisch werk hebben geleverd in de voorbije 2 maanden.

“We nemen deze beslissing niet met plezier, want er zijn door corona al véél lestijden verloren gegaan”, zegt Weyts. “Maar volgens de experts kan zelfs een beperkte verlenging van de vakantie nu een positief verschil maken voor de hele samenleving. Als we met een inspanning van 2 dagen ervoor kunnen zorgen dat de scholen daarna weer open kunnen tot de herfstvakantie, dan moeten we die kans grijpen”.

De scholen en de ouders krijgen nu de nodige tijd om zich voor te bereiden op een verlengde herfstvakantie. “Ik besef wel dat dit in sommige gezinnen voor organisatorische problemen kan zorgen”, zegt Weyts. “Ouders zijn voorbereid op de herfstvakantie, maar moeten nu een oplossing zoeken voor maandag 9 november en dinsdag 10 november. Ik verontschuldig mij bij alle ouders, maar we moeten dit doen zodat de scholen op termijn open kunnen blijven”.

Eerder besliste het Vlaams onderwijsveld al dat scholen uit het secundair onderwijs die kampen met grote moeilijkheden zelf kunnen beslissen om over te schakelen op afstandsonderwijs voor de 2de en 3de graad. Die mogelijkheid blijft natuurlijk overeind om de eerstvolgende week te kunnen overbruggen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?