Verkiezingen 2012 - Hoe kan ik geldig stemmen?

REGIO – Hierna geven we wat praktische informatie ivm de gemeenteraads- en provincieverkiezingen. Hoe kan je geldig stemmen? Waar vind je de lijsten met kandidaten? Ik  ben mijn oproepingsbrief niet ontvangen of verloren. Hoe zit het met de volmachten?

Hoe stem ik geldig?

Bij verkiezingen kan u op verschillende manieren een geldige stem uitbrengen. Ofwel stemt u op een lijst (lijsstem) ofwel op personen (naamstem).

Hoe duid ik mijn stem aan?

-Binnen een gekozen lijst kan u uw stem uitbrengen in het vakje:

*bovenaan de lijst

*naast de naam van één of meer kandidaten.

U mag een lijststem en één of meer naamstemmen combineren, maar dan wel binnen dezelfde lijst.

Wat gebeurt er met blanco stemmen en ongeldige stemmen?

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de verdeling van de zetels. Het is dus niet zo dat de blanco stemmen of ongeldige stemmen naar de meerderheid gaan.

Waar vind ik de lijsten met kandidaten voor de komende verkiezingen?

Op Vlaanderenkiest.be vindt u alle kandidatenlijsten  voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 in Vlaanderen. U kan er terecht voor de lijsten van de verschillende deelnemende partijen voor:

-uw gemeenteraad

-uw provincieraad (per provinciedistrict)

-uw OCMW (enkel Voeren en de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel)

-uw districtsraad (enkel voor stad Antwerpen).

Zoek uw gemeente of district links in het menu of klik op de kaart. Daarna kan u per partij de namen van de kandidaten en hun plaats op de lijst bekijken.

Vanaf zondag 14 oktober 2012 vindt u daar ook de resultaten van de verkiezingen terug.

Ik heb mijn oproepingsbrief verloren / niet ontvangen. Wat moet ik doen?

Uw gemeente moet uw oproepingsbrief versturen ten laatste 15 dagen voor de start van de verkiezingen. Hebt u dan nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of bent u uw oproepingsbrief kwijt? Dan kan u een duplicaat aanvragen bij de dienst Bevolking van uw gemeente. U kan er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze oproepingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld door het gemeentebestuur.

U hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart.

Contacteer de dienst Bevolking van uw gemeente voor meer informatie.

U hebt op de dag van de verkiezingen uw identiteitskaart verloren?

Bij verlies van uw identiteitskaart moet u onmiddellijk aangifte doen bij de politie. Die geeft u dan een voorlopig bewijs van identiteit. Dat identiteitsdocument kan u vervolgens gebruiken om te stemmen.

Ik kan niet gaan stemmen. Kan ik een volmacht geven?

In België is er stemplicht, wat wil zeggen dat u als Belg verplicht bent om te gaan stemmen, ook al verblijft u in een ander land.

Als u in sommige gevallen niet kan gaan stemmen, kan u toch uw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.

Wanneer kan ik als kiezer mijn volmacht geven?

U kan een volmacht geven in de volgende gevallen:

 

Reden voor afwezigheid

Bewijs van afwezigheid

u bent te ziek of te zwak

een doktersattest

u kan niet deelnemen om beroepsredenen

een attest van uw werkgever

u bent schipper, marktkramer of kermisreiziger

een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente

u bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel

een attest van de directie van de strafinrichting

u kan niet stemmen door uw geloofsovertuiging

een attest van de religieuze overheid

u bent student en kan niet stemmen om studieredenen

een attest van de directie van uw school

u bent op vakantie in het buitenland

een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente

 

Hoe kan ik mijn volmacht geven?

U moet hiervoor een volmachtformulier invullen dat gratis te verkrijgen is bij uw gemeentebestuur of dat u kan downloaden op de site Vlaanderenkiest.be. Op de website vindt u ook meer gedetailleerde informatie over de bewijzen en attesten die u moet kunnen voorleggen.

U geeft het ingevulde volmachtformulier aan de persoon die voor u zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier naar het stembureau dat op uw oproepingsbrief vermeld staat.

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

uw oproepingsbrief

het door u ingevulde volmachtformulier

het attest of bewijs van uw afwezigheid

zijn eigen identiteitskaart

zijn eigen oproepingsbrief.

Aan wie kan ik een volmacht geven?

De volmachtkrijger moet geen familielid zijn. Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).

De volmachtkrijger moet kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd bent, bijvoorbeeld:

U bent Belg en uw buurman heeft de Nederlandse nationaliteit.

U kan geen volmacht geven aan uw buurman omdat uw buurman als niet-Belg niet mag stemmen voor de provinciale verkiezingen, enkel voor de gemeenteraad.

Omgekeerd kan uw niet-Belgische buurman wel een volmacht geven aan u voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat als ik geen volmacht geef?

Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan komt u terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. Die lijst wordt na de verkiezingen naar de vrederechter gestuurd. De rechter bepaalt welke boete u krijgt als u wordt vervolgd.

Als u aan de voorzitter van het stembureau (vooraf of op de dag zelf door een andere kiezer) attesten of bewijsstukken hebt bezorgd om uw afwezigheid te verantwoorden, dan worden die meegestuurd naar de vrederechter. Die zal beoordelen of de afwezigheid aanvaard kan worden of niet.

Al deze informatie haalden we uit: vlaanderen.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?