Verkeerssituatie en parkeerregeling in E. Tinelstraat gewijzigd

Door de grote verkeersdrukte bij de start en het einde van de schooldag, is de verkeerssituatie in de E. Tinelstraat vaak onveilig. Daarom geldt voortaan een parkeerverbod in de E. Tinelstraat langs de kant met de pare huisnummers.

Bij het begin en einde van de schooldagen is er altijd grote verkeersdrukte in en rond de E. Tinelstraat. Er wordt regelmatig fout of hinderlijk geparkeerd, wat leidt tot onveilige verkeerssituaties. Om de veiligheid van de schoolgaande jeugd en andere weggebruikers te garanderen, worden er wijzigingen aangebracht in de parkeerregeling in deze straat.

Parkeerverbod in de E. Tinelstraat

In de E. Tinelstraat voert de stad een parkeerverbod in aan de kant met de pare huisnummers. Automobilisten kunnen hun auto dus nog altijd parkeren aan de kant met de onpare huisnummers, maar de situatie wordt tegelijk veiliger voor de andere weggebruikers.

Foto: Jan Demol

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?