Verkeersdrempel Bellestraat verdwijnt, poorteffecten worden grondig aangepakt

AFFLIGEM - De eerste verkeersdrempel in de Bellestraat, ter hoogte van de Stuikberg werd op maandag 9 december verwijderd. Ook de poorteffecten in de Bellestraat worden overzichtelijker gemaakt. De werken kaderen in de herinrichting van het kruispunt Bellestraat/Lombeekstraat. Deze werken starten op maandag 16 september.

“Medio september zullen onze uitvoeringsdiensten het kruispunt Bellestraat/Lombeekstraat herinrichten. Het is opportuun om gelijklopend ook enkele werken uit te voeren in de Bellestraat. Deze werken omvatten het wegnemen van de verkeersdrempel ter hoogte van de Stuikberg, het invoeren van een parkeerverbod na de wegversmalling; het wegnemen van de hoge beplanting op de wegversmalling; het plaatsen van hagen op deze wegversmalling en het gedeeltelijk beklinkeren en aanbrengen van lichtgevende nagels en reflecterende verkeerssignalisatie”, zegt schepen Guy Uyttersprot.

“Een aantal jaren geleden waren de drempels helemaal in”, aldus Uyttersprot. “Veel inwoners, bijvoorbeeld van een drukke straat met veel sluipverkeer, vroegen ernaar en de gemeentebesturen legden de drempels en verkeersplateaus aan naar eigen goeddunken. Uiteraard zaten we plots met veel drempels die niet aan de voorwaarden voldeden”.

“Een ander aspect is de vervuiling. Door het voortdurend afremmen en weer optrekken, veroorzaken voertuigen een sterk verhoogde uitstoot van fijn stof en CO2. Als iedereen zijn steentje moet bijdragen tot een beter milieu, laat de lokale overheid dan ook maar haar best doen en het aantal verkeersdrempels in hun gemeenten gevoelig verminderen”.

Met de herinrichting van het kruispunt Bellestraat/Lombeekstraat heeft de verkeersdrempel ter hoogte van de Stuikberg geen enkel nut meer.

Ook de poorteffecten in de Bellestraat in Essene worden grondig aangepakt. Betere signalisatie, lagere hagen en het invoeren van een parkeerverbod na de wegversmalling, moeten de verkeersveiligheid verhogen. De politie onderzoekt eveneens om een voorrangsregeling in te voeren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?