Verkeerscontrole in Liedekerke levert straffe cijfers op

Vorig week heeft de politiezone TARL aan de Nijverheidszone Begijnenmeers (N208) in Liedekerke een verkeersactie georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst, de Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid.

De Vlaamse Belastingdienst controleerde 3.748 kentekenplaten en inde voor 11.011 euro aan achterstallige verkeersbelasting.

De Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën controleerden 963 kentekenplaten met het oog op openstaande penale boetes. Deze schuld liep op tot 44.459 euro. Van drie personen werd het voertuig getakeld omdat ze niet meteen de penale boete konden betalen.

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ging over tot 25 controles en stelde 2 processen-verbaal op. Bij de controle van een hamburgerkraam werden alle goederen vernietigd omdat ze niet conform de reglementering werden gekoeld.

De Sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid startte in totaal 5 dossiers op wegens inbreuken op de sociale zekerheid zoals zwartwerk en schijnzelfstandigheid.

De politiezone TARL controleerde in totaal 612 bestuurders op alcoholintoxicatie. 2 bestuurders legden een positieve ademtest af. 1 professionele bestuurder ontving een boete van 105 euro. Gezien de actie ‘Killers in het verkeer’ uitgaande van het parket Halle-Vilvoorde zal 1 particuliere bestuurder gedagvaard worden voor de politierechtbank waarbij het openbaar ministerie een rijverbod zal vorderen. 3 bestuurders werden betrapt op GSM-gebruik achter het stuur. Ook zij zullen gedagvaard worden voor de politierechtbank waarbij het openbaar ministerie een rijverbod zal vorderen. Er werden verder nog 6 inbreuken vastgesteld wegens niet in regel zijn met de taxiwetgeving, niet dragen van de gordel, een onregelmatigheid met het inschrijvingsbewijs en het rijden over een volle witte lijn.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?