Verkeermaatregelen voor leefbaarheid in Boomgaardwijk

Het winkelpark Shopping Cascade, met onder meer het Carrefour warenhuis, zorgt voor zo veel extra verkeer dat de leefbaarheid in de aanpalende Boomgaardwijk in het gedrang komt. Om de mobiliteit te verbeteren, heeft het gemeentebestuur van Drogenbos in samenwerking met de lokale politie enkele acties ondernomen.

Een van de maatregelen is de afsluiting van de Langestraat aan de kant van de Paul Gilsonlaan vanaf vrijdag 12,00 uur t.e,m. zaterdag 20.00 uur.

Het college bekijkt verder samen met de verantwoordelijke van de Carrefour site de toegangssituatie om het verkeer vlotter te laten verlopen. "Momenteel zijn er drie ingangen op de site, maar slechts één uitgang; met alle nadelige gevolgen van dien", klinkt het. "We raden aan om twee in- en uitgangen te voorzien. Als beheerders van de Verlengde Stallestraat, dienen de regionale Vlaamse autoriteiten betrokken te worden bij dit voorstel, We hebben hen tevens gevraagd om de tijdsregeling van de verkeerslichten aan de Langestraat en de Verlengde Stallestraat te herzien."

Het college laat ook weten dat het uitstel heeft verkregen van de test "Brussels Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move", het omvormen van de Neerstalsesteenweg tot éénrichtingsbaan, tot de werkzaamheden op de Steenweg op Ruisbroek afgerond zijn. Dit om de impact van de genomen maatregelen op een objectieve manier te kunnen evalueren.

De maatregelen zullen op regelmatige basis worden geëvalueerd. "Wij hopen van harte dat deze acties een positief effect zullen hebben op de leefbaarheid in de wijk."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?