Verhuist het OCMW? Euh, niet zeker,....... Jawel het is beslist!

LENNIK - Een eenvoudige vraag van gemeenteraadslid Geert De Cuyper (N-VA-Lennik²) over de verhuis van de OCMW-diensten naar de Oude dekenij zorgde op de gemeenteraad van vorige week maandag voor heel wat hilariteit.

De Cuyper vroeg aan OCMW-voorzitter Nestor Evens (CD&V) het OCMW nu wel of niet naar de Oude dekenij verhuist. Evens antwoordde daarop dat het nog niet 100 % zeker is. Waarop De Cuyper wees op de vergadering van Haviland van 28 april 2014 waar de beslissing over de aanvaarding van de opdracht op de agenda staat. "Ik lees: “Inhoudsopdracht, project ontwikkeling om gebouw in te richten als inrichting van het OCMW. Er staat daar nochtans verwezenlijken".

Evens bleef het antwoord schuldig terwijl zijn partijgenote Schepen Heidi Elpers, die zetelt in het  bestuur van Haviland, het blijkbaar wel wist. "Het is vandaag door Haviland goedgekeurd". Deze tegenspraak en het gebrek aan communicatie tussen de partijgenoten veroorzaakte hilariteit bij de aanwezigen en boze blikken en rode kaken op de schepenstoelen.

Op De Cuypers vraag naar de kostprijs antwoordde Helpers dat de aanpassingen 300.000 euro zouden kosten en het projectbeheer 63.000 euro.

Koekenbedeling

Een tweede vraag voor de OCMW-voorzitter ging over zijn mening over de historische Koekenbedeling in Sint-Martens-Lennik. Erik O had gelezen in de Goeiedag dat Evens de Koekenbedeling door het OCMW niet als erfgoed beschouwde. “U verklaarde dat het geld beter zou besteed worden aan minder bedeelde kinderen”. Raadslid Erik O wilde weten wat de OCMW-voorzitter dan wel had aangezet om de bedeling toch te laten door gaan. Nevens antwoordde: "Dit is materie voor de OCMW-raad. Ik loop er niet meer in. Ik heb daarover niet gesproken met een journalist van de Goeiedag. Wie is die journalist, trouwens? We zullen dit ten gepasten tijde  bespreken"' besloot Evens. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?